Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

wycieczka krasiejow ukrainaDnia 28 maja 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II z diecezji opolskiej. Na spotkaniu obecnych było 20 przedstawicieli szkół. Wszystkich uczniów oraz zaproszonych gości przywitała Pani Dyrektor Sybilla Drost, która zaprosiła do obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu uczniów. Uczniowie w niezwykle wzruszający sposób zaprezentowali spektakl zatytułowany „Dzielmy się Miłością”. Przedstawienie ukazało, jak ważne jest dzielenie się miłością z innymi, niezależnie od różnic, które nas dzielą, co wielokrotnie w swoim nauczaniu i postawie przypominał św. Jan Paweł II. Spektakl był nie tylko artystycznym wydarzeniem, ale również głębokim przesłaniem, które poruszyło wszystkich obecnych. Po zakończeniu przedstawienia głos zabrał ks. Jerzy Kostorz – Dyrektor Wydziału Katechetycznego. Podziękował za piękne przedstawienie i nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który w 1999 roku, podczas swojej pielgrzymki do Polski i kanonizacji św. Kingi, powiedział: „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości”. Następnie głos zabrał ks. biskup Waldemar Musioł, absolwent tejże szkoły.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że miłość oznacza tolerancję, wielkoduszność oraz szacunek dla drugiego człowieka. Zaznaczył, jak ważne jest poświęcenie czasu drugiemu człowiekowi, wspominając postać Jana Pawła II, przypomniał, że święty wskazywał w swojej nauce i życiu na Boga jako źródło prawdziwej miłości. Ks. biskup przypomniał również, że miłość do Pana Boga oraz do bliźniego była fundamentem życia św. Jana Pawła II, a jego wielkie serce, pełne miłości, pozwoliło mu osiągnąć świętość. Ks. biskup wyraził życzenie, aby młodzi ludzie inspirowali się przykładem św. Jana Pawła II i dążyli do świętości poprzez miłość, którą powinni praktykować na co dzień. Na koniec głos zabrali jeszcze Pani Jolanta Jaworek – wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Pani Jolanta Myśluk – naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w Krapkowicach oraz zastępca burmistrza gminy Krapkowice – Pan Arnold Joszko, którzy również nawiązali do spektaklu, ale także do spotkań oraz nauczania św. Jana Pawła II. Następnie, na ręce pani dyrektor, zostały przekazane dwie piłki nożne, którymi grali piłkarze klubu Borussia Dortmund na swoich treningach. W dalszej kolejności spotkania na prośbę pani Aleksandry Banaś – nauczycielka religii, ks. biskup Waldemar oraz ks. Jerzy wręczyli dzieciom nagrody za konkurs zatytułowany „Jesteśmy jedną rodziną” – nawiązujący do św. Jana Pawła II. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem udzielonym przez ks. biskupa. Uczestnicy, wzbogaceni duchowo i pełni pozytywnych wrażeń, opuszczali halę i udali się na wspólne zdjęcie pod pamiątkową tablicą św. Jana Pawła II.
W drugiej części spotkania uczestnicy mogli skorzystać z pysznego poczęstunku, który przygotowała pani dyrektor wraz ze swoimi pracownikami. Następnie odbyła się konferencja wygłoszona przez ks. biskupa Waldemara, nawiązująca do wartości, jakimi żył i jakie pozostawił nam Jan Paweł II. Ks. biskup podkreślił, aby Jan Paweł II nie był tylko postacią w książce czy „rolką” na TikToku, ale zgodnie ze słowami Tytusa Liwiusza „Verba docent, exempla trahunt” („Słowa uczą, przykłady pociągają”), abyśmy poprzez nasze świadectwo i szacunek do Jana Pawła II ukazywali dzieciom i młodzieży postać tego Wielkiego Papieża. Na koniec spotkania został przedstawiony nowy Koordynator Szkół im. Jana Pawła II w diecezji opolskiej – ks. Mateusz Kozielski. W swoim wystąpieniu podziękował ks. biskupowi za zaufanie i powierzenie tej zaszczytnej funkcji, a także nawiązał do zbliżającej się pielgrzymki Szkół im. Jana Pawła II, która odbędzie się 10 czerwca 2024 roku. Jako sekretarz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przypomniał również o możliwości ubiegania się przez uczniów stypendium tej fundacji. Ks. Mateusz nawiązał również do Dnia Papieskiego, który w tym roku będzie pod hasłem: „Św. Jan Paweł II, Ewangelia starości i cierpienia” i odbędzie się 13 października 2024 roku. Następnie dyrektorzy szkół i zastępcy dzielili się swoimi refleksjami na temat urzeczywistniania spuścizny św. Jana Pawła II w codziennym realizowaniu misji oraz naśladowaniu Patrona Szkoły. Dzielili się pięknymi świadectwami z codziennego trwania przy Janie Pawle II.
Składamy serdeczne podziękowania całej dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach za zorganizowanie spotkania Szkół im. Jana Pawła II, za otwartość, życzliwość, pyszny posiłek oraz spędzony czas. W przyszłym roku organizacji spotkania podjęła się Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baborowie.