Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.
Wszystkich interesantów zapraszamy na spotkanie po wcześniejszym umówieniu się.

Podstawowe informacje

 • Misja
 • Hospitacje
 • Wizytatorzy
 • Doradcy
 • Duszpasterze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną).
Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym.
Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej. Więcej...
Podczas hospitacji katecheta zobowiązany jest do przedstawienia osobie wizytującej konspektu katechezy, dotyczącego danej jednostki lekcyjnej, sporządzonego według wzoru obowiązującego w diecezji, a także do udostępnienia wizytatorowi rozkładu materiału dla danego poziomu edukacyjnego.
Podczas hospitacji lekcji religii wizytator wypełnia Protokół hospitacji katechezy, który obowiązuje w Diecezji Opolskiej. Po wypełnieniu i omówieniu protokołu przez wizytatora katecheta składa na nim swój podpis.W czasie hospitacji wizytator zwraca uwagę na istotne elementy przygotowania i pracy katechety w czasie lekcji, takie jak: konspekt katechezy, dydaktyka i metodyka przedmiotowa oraz relacje interpersonalne i komunikacja katechety z uczniami. Więcej...
Zadaniem Wizytatorów jest przeprowadzanie kompleksowych wizytacji katechetycznych w szkole. Więcej...
Podstawowym zadaniem doradcy metodycznego jest wspieranie nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wydział Katechetyczny współpracuje z Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, gdzie funkcje doradcy metodycznego pełni dr Piotr Dobrowolski.
Zadaniem jest podejmowanie inicjatyw katechetycznych i współpraca z Katechetami na terenie dekanatu.

Informacje o podręcznikach

 • Program do nauczania religii dla klas I–III szkoły podstawowej +

  Poniżej zamieszczamy do pobrania program do nauczania religii dla klas I–III szkoły podstawowej pt. „Czekając na Jezusa” Nr WK/1-3/2013 z dnia 13.05.2013 r. Program nauczania religii dla klas I - III  Więcej...
 • Program nauczania religii dla klas IV–VI i VII-VIII szkoły podstawowej +

  Poniżej zamieszczamy program do nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Zbawieni w Jezusie Chrystusie” Nr WK/4-6/2014 oraz rogram do nauczania religii dla klas VII-VIII szkoły podstawowej "Krocząc drogą Jezusa Więcej...
 • Podręcznik do klasy VIII - katechezy do pobrania +

  Katecheci, którzy w ubiegłym roku szkolnym korzystali z podręczników diecezjalnych dla klasy VII szkoły podstawowej, mogą od września 2018 roku wprowadzić podręcznik diecezjalny dla klasy VIII pt. „Codzienność uczniów Jezusa Więcej...
 • Druga część podręcznika do klasy VII +

  Druga część podręcznika do klasy VII szkoły podstawowej jest opracowywana w Wydawnictwie i ukaże się w drugim tygodniu ferii zimowych. Jeśli Ktoś z Katechetów już potrzebuje następne tematy, to może Więcej...
 • Materiały dydaktyczne do VII klasy szkoły podstawowej +

  Poniżej zamieszczamy początek materiałów dydaktycznych "Droga wspólnoty zbawionych" do klasy VII szkoły podstawowej. Informujemy, że podręcznik znajduje się w sprzedaży. Materiały dydaktyczne dla kl. VII ukażą się  w II częściach. Więcej...

Biskupi do Katechetów

 • Śmierć Pana głoście! To znaczy miłość Jezusa, Jego bliskość i obecność pośród nas, i nowe życie dla nas. Dlatego, że On życie dał, żyje z nami i dla nas, i tak okazuje nam swoje miłosierdzie. Zatem miłosierdzie Pana głoście! Trwajcie przed Jezusem i Jemu służcie! Astate coram Jesu et Ei ministrate!
 • Dwajcie drodzy zawsze dobre świadectwo swojej wiary i przynależności do Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego Kościoła.
 • Katecheta powinien być otwartą bramą i pomostem łączącym uczniów z Bogiem. Po zerwanym moście nikt nie przejdzie. Potrzebne jest świadectwo, by ucznia zachwycić, połączyć z Jezusem i z Kościołem.
 • Nie jesteśmy tylko głosicielami, ale świadkami. My wszyscy jesteśmy wezwani do pójścia naprzód, do tego wewnętrznego przejścia, do odważnego wyjścia od źródeł do peryferii, by tam nieść Chrystusa, źródło mocy i życia, darowane nam w chrzcie świętym.

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami!

Wydział Katechetyczny czynny jest w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

Wydział Katechetyczny

 • Biskup Rudolf Pierskała

  Przewodniczący | tel. 77 44 32 113

 • ks. Jerzy Kostorz

  Dyrektor | tel. 77 44 32 122

 • s. Mirosława Potyra ISSM

  Sekretariat | tel. 77 44 32 133

 • Piotr Dobrowolski

  Wicedyrektor | tel. 77 44 32 105

 • Anna Świtała

  Referentka | tel. 77 44 32 103

 • Arkadiusz Pyka

  Referent | tel. 77 44 32 103

Potrzebne dokumenty do wydania misji kanonicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną). Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym. Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej.