Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22 w naszej diecezji rozpoczęło się wdrażanie Nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. W tym roku w klasach I i V szkoły podstawowej.  Nowe diecezjalne podręczniki, z którymi już Państwo pracują, napisane zostały w oparciu o autorskie programu zgodne z nową podstawą programową, których autorami są katecheci – księża i świeccy – naszej diecezji. Program nauczania to naukowy i praktyczny opis konkretnych działań, które prowadzą do postępów w rozwoju uczniów.

Programy „Pan Jezus przychodzi do mnie” (kl. I-IV) oraz „Bóg zbawia mnie dziś” (kl. V-VIII) zawierają nie tylko treści i wymagania podstawy programowej oraz postawy, na które nowa podstawa kładzie szczególny nacisk, ale też bardzo kompleksowy opis poszczególnych etapów edukacyjnych i zakresów tematycznych kolejnych klas, oraz szczegółowe wskazania do realizacji programu.
Zapoznanie się z programami jest warunkiem skutecznego planowania pracy katechetycznej i realizacji założonych celów.

Program „Pan Jezus przychodzi do mnie” (kl. I-IV) pdf icon


Program „Bóg zbawia mnie dziś” (kl. V-VIII) pdf icon