Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

artystyczny 2022

W dniu 23 lutego 2024 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2024, który odbywał się pod hasłem „W drodze do świętości – ulubiony patron”.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 356 prac plastycznych. Spośród nich Komisja dokonała wyboru 27 prac, których autorzy zostali laureatami tegorocznej edycji. Zasadnicze kryteria, jakimi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu podeszli do tematu bardzo różnorodnie. Na pochwałę zasługuje duży wkład pracy własnej, który cechował większość nadesłanych prac. Po długich obradach Komisja przyznała 12 nagród i 12 wyróżnień. Ponadto, biorąc pod uwagę zastosowaną technikę, jury przyznało również 3 wyróżnienia specjalne.

konkurs artystyczny 2021Temat tegorocznego konkursu artystycznego to „W drodze do świętości – ulubiony patron”. Świętość to wyzwanie jakie stoi przed każdym chrześcijaninem, tak młodym jak i dojrzałym wiekiem. Stawia je przed nami wszystkimi – duchownymi i świeckimi – sam Bóg, gdyż mówi: „Bądźcie świętymi, bo i Ja jestem święty” (Kpł 11, 44).
Przed rokiem hasłem roku duszpasterskiego było wyznanie „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tytuł obecnego roku „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” zachęca nas, byśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i czy jesteśmy na drodze, która owocuje świętością. Wzór do naśladowania Jezusa oraz świadomego zaangażowania w życie i misję Kościoła dają nam liczni święci i błogosławieni z różnych epok i przeróżnych zakątków świata. Ich bezkompromisowa wiara w Boga, całkowite przylgnięcie do Jezusa, miłość okazywana innym osobom, a także wytrwałe zmaganie się z życiowymi przeciwnościami inspiruje nas, by tak jak oni trwać przy Bogu, starając się wydawać owoce, jakich oczekuje od nas Chrystus: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).