Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

konkurs artystyczny 2021Temat tegorocznego konkursu artystycznego to „W drodze do świętości – ulubiony patron”. Świętość to wyzwanie jakie stoi przed każdym chrześcijaninem, tak młodym jak i dojrzałym wiekiem. Stawia je przed nami wszystkimi – duchownymi i świeckimi – sam Bóg, gdyż mówi: „Bądźcie świętymi, bo i Ja jestem święty” (Kpł 11, 44).
Przed rokiem hasłem roku duszpasterskiego było wyznanie „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tytuł obecnego roku „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” zachęca nas, byśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i czy jesteśmy na drodze, która owocuje świętością. Wzór do naśladowania Jezusa oraz świadomego zaangażowania w życie i misję Kościoła dają nam liczni święci i błogosławieni z różnych epok i przeróżnych zakątków świata. Ich bezkompromisowa wiara w Boga, całkowite przylgnięcie do Jezusa, miłość okazywana innym osobom, a także wytrwałe zmaganie się z życiowymi przeciwnościami inspiruje nas, by tak jak oni trwać przy Bogu, starając się wydawać owoce, jakich oczekuje od nas Chrystus: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).