Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 10,27-30)

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

DOBRE SŁOWO

Rewolucja

DZIELENIE

Ile razy słyszałeś, że Kościół to owczarnia, a Jezus jest dobrym pasterzem? Taki idealny, sielankowy obraz. Może masz w głowie myśli że ten Kościół to może bardziej potrzebuje jakiejś rewolucji, przemiany bo nie raz źle się dzieje. W Ewangelii słyszymy, że jesteśmy w ręku Boga i nikt nie może nas wyrwać z Jego ręki – co za ulga! Jezus nie daje nam jednak gotowca, ale wskazuje na dwa ważne zdania, które określają postawę Jego uczniów. Wpierw mówi: „Moje owce słuchają mego głosu", a potem dodaje: „Idą one za Mną". To właśnie w tym „słuchaniu" Jezusa, które przekłada się na „pójście za Nim", streszcza się prawdziwa rewolucja, która powinna dotknąć, a właściwie dotyka Kościół każdego dnia. Jeśli chcesz by Kościół się przemieniał i głosił z otwartością Chrystusa na całym świecie, potrzeba, by każdy odnalazł siebie pośród tych owiec, które słuchają Bożego głosu i na co dzień idą za nim. Tylko to może doprowadzić do prawdziwej rewolucji i jest gwarancją że nikt nie wyrwie nas z Bożej ręki.

MODLITWA

Panie Jezu prosimy Cię daj nam usłyszeć Twoje Słowo, zrozumieć je i realizować jego wskazania w naszym codziennym życiu.

AUTOR

s. Antonina Skorupa | Opole