Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mk 4, 35-41)

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: "Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!" Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: "Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"


DOBRE SŁOWO

Zaufanie

DZIELENIE

Dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Marka (Mk 4, 35-41) maluje przed nami obraz pełen mocy i symboliki. Jezus, wzywając uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”, zaprasza nas do podróży w nieznane, do wejścia na głębsze wody wiary.
Gdy burza rozpętuje się na jeziorze, uczniowie, mimo obecności Jezusa, wpadają w panikę. Obudzony Jezus, jednym słowem: „Milcz, ucisz się!”, ucisza wicher i fale. Ta scena uczy nas, że nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy zdaje się, że tonie nasza łódź życia, Jezus jest z nami, gotów przynieść spokój i ukojenie.
Słowa Jezusa: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary?”, przypominają nam o potrzebie zaufania i głębokiej wiary. W chwilach zwątpienia i strachu, pamiętajmy, że Jezus ma władzę nad wszystkim, co nas przeraża.
Niech pytanie uczniów: „Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”, pobudza nas do refleksji nad Jego boską naturą. Zaufajmy Mu w każdej burzy naszego życia, wiedząc, że nie jesteśmy sami. 

MODLITWA

Panie Jezu,
Ty, który uspokajasz burze i wprowadzasz pokój w serca zalęknionych,
przychodzimy dziś do Ciebie pełni wiary i zaufania.
W chwilach życiowych burz i trudności,
pomóż nam pamiętać, że jesteś z nami w naszej łodzi.
Daj nam odwagę, by nie lękać się przeciwności,
lecz ufać Twojej mocy i miłości.
Naucz nas, Panie, głębokiej wiary,
która nie zachwieje się w obliczu przeciwności.
Ucisz nasze lęki i przynieś pokój naszym sercom.
W chwilach zwątpienia przypominaj nam,
że nawet wicher i jezioro są Ci posłuszne.
Daj nam łaskę, byśmy codziennie na nowo odkrywali
Twoją boską obecność w naszym życiu
i z ufnością podążali za Twoim wezwaniem.
Prosimy Cię, Panie,
prowadź nas przez wszystkie burze naszego życia
ku spokojnym wodom Twojej miłości i opieki.
Amen.

AUTOR

Izabela Broszczak | Zdzieszowice