Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 1,46-48.49-50.51-53.54-55)

Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».


DOBRE SŁOWO

Hymn wdzięczności

DZIELENIE

Dzisiejsza Ewangelia to hymn wdzięczności Magnificat, który wyśpiewuje Maryja, Matka Zbawiciela. Wychwala w nim Boga i wyraża radość za Jego pochylenie się nad Służebnicą, wdzięczność za szczególne wyniesienie, za Jego miłosierdzie i dobroć względem Izraela, za wierność w dotrzymaniu obietnic danych patriarchom. Opiewa przymioty Boga Stwórcy bardzo typowe dla Starego Testamentu: jest On potężny, święty i pełen miłosierdzia dla tych, którzy się Go boją. Ten hymn uwielbienia jest dla nas zarazem pytaniem o to, czy ja umiem uwielbić Boga, wychwalać Go, dziękować Mu za wszystko, co od Niego otrzymuję. Za co mam Go uwielbiać?
Przychodząc na Mszę świętą z różnymi swoimi problemami czy intencjami, warto pamiętać, że Eucharystia jest dziękczynieniem. Wiele razy w czasie Eucharystii dziękujemy Bogu. Może warto byłoby więc zwrócić uwagę na słowa, które wypowiada kapłan. Dzisiaj byłoby dobrze, gdybyśmy złączyli się z tym uwielbieniem Maryi i na dziękczynienie śpiewali wraz z Nią: Uwielbiaj duszo moja Pana …
Niech Ta, która jest dla nas wzorem posłuszeństwa, wyprasza nam łaskę otwartości na światło Ducha Świętego i gotowość do oddawania wszystkiego Bogu, który każdemu z nas uczynił wielkie rzeczy.


MODLITWA

Matko Chrystusowa, Maryjo, Matko Opolskiej Ziemi, która zapraszasz do siebie tych, którzy Tobie ufają i potrzebują Twojej pomocy. Polecamy Ci nasz Kościół Opolski wraz z duchowieństwem i ludem. Naucz nas wdzięczności Bogu poprzez Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoją miłość i opiekę nad nami. Przepraszamy za to, że nie zawsze trwamy w postawie wdzięczności.

AUTOR

Alina Pietruszyńska | Łąka Prudnicka, Rudziczka