Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 19, 31-37)

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: "Kość jego nie będzie złamana". I znowu w innym miejscu mówi Pismo: "Będą patrzeć na Tego, którego przebili".


DOBRE SŁOWO

Otwarte serce

DZIELENIE

Bóg pozwolił sobie przebić serce, aby dać z Siebie wszystko. Umarł. Czy to nie mogło wystarczyć? Czy śmierć za ludzi nie była dostatecznym dowodem miłości?! Czy oddanie życia za świat nie było największym darem?! Nie! Nawet po śmierci Bóg daje więcej. Przebito serce Jezusa – od tej chwili pozostaje otwarte i ciągle daje miłość.
A dla kogo? Dla mnie? Dla tego, kogo kocham? Dla tego, kogo nie lubię? Dla tego, kto sprawił mi przykrość? Dla tych, którzy wierzą i chodzą do Kościoła? Dla tych, którzy kpią z wiary i z Boga? Dla tych, którzy Go skazali i tam zabili? Dla grzeszników?
Bóg otworzył serce dla wszystkich. Każdy może doświadczyć miłości Boga i nikt nie ma prawa od tej miłości, od tego daru otwartego serca oddalać! Bo sam Bóg, po swojej śmierci, pozwolił, aby to serce przebito.
Czy ja chcę, aby to serce Boga było dla wszystkich? Czy pragnę zbawienia nawet tych, którzy zrobili wiele zła w moim życiu czy w życiu innych? Czy chce mieć serce otwarte, jak mój Bóg?


MODLITWA

Serce Jezusa otwarte dla każdego człowieka, otwieraj moje serce na drugiego. Uczyń serce moje według Serca Twego!

AUTOR

Weronika Mazurek | Opole