Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?" On im odpowiedział: "Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu". Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?" Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.


DOBRE SŁOWO

Szabat = Miłość

DZIELENIE

Liturgia dzisiejszego słowa kieruje oczy naszego serca na szabat, na świętowanie Dnia Pańskiego. Jezus chce nam pokazać, jak ważny jest to dzień dla nas wszystkich, by umieć poświęcić go Bogu i drugiemu człowiekowi. Jezus pyta mnie co jest ważniejsze? Człowiek czy szabat? Życie ludzkie czy prawo? Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na te pytania. Jaki jest sens świętowania niedzieli, jeśli nie ma w niej miłości? Sensem świętowania niedzieli jest właśnie miłość do drugiego człowieka, której uczy nas Jezus.


MODLITWA

Jezu spraw, by litera prawa nigdy nie przysłaniała mi człowieka w potrzebie, by prawo nie zamykało mojego serca. Pomóż mi pamiętać, że szabat został ustanowiony dla człowieka, że prawo ma sen, gdy służy drugiemu człowiekowi.

AUTOR

s. Adria - Anna Kustusz | Chróścice