Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".


DOBRE SŁOWO

Ufna obecność

DZIELENIE

Jezus w dzisiejszej Ewangelii przekazuje nam piękną prawdę o tym jak ważne jest zaufanie mimo wielu wątpliwości. Jakże bliskie jest to naszej codzienności. Uczniowie po ludzku wątpili, Jezus był jednak pewien tego, że powierzając im zadanie głoszenia Ewangelii podołają temu zadaniu. Nauczanie Jezusa dzięki ich odwadze kiełkowało w sercach tych, do których zostali posłani by w końcu wydawać obfite owoce.
Ileż razy my wątpimy w nasze apostolstwo i jego sens we współczesnym świecie. Jezus jednak nie wątpi, On nas obdarza zaufaniem, tym samym, którym niegdyś swoich uczniów.
Ufa... że jesteśmy gotowi swoim świadectwem życia zanosić zagubionym Prawdę, którą jest On sam.
My, którzy czasem wątpimy w nasze siły, musimy w sercu zawsze nieść pewność, że Jezus będzie z nami "przez wszystkie dni aż do skończenia świata". Nigdy nie będziemy sami. On zawsze będzie przy nas.


MODLITWA

Jezu, niech nigdy nie braknie mi pewności, że Ty zawsze jesteś przy mnie.

AUTOR

Magdalena Barczyk | Opole