Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mk 16, 15-20)

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.


DOBRE SŁOWO

Ostatnie słowo

DZIELENIE

Co byś powiedział na pożegnanie? Jakie słowa by padły, kiedy miałbyś świadomość, że zobaczysz się ze swoim przyjacielem, znajomym, kimś z rodziny dopiero w niekreślonej przyszłości? Jakie emocje, jakie uczucia pojawiłby się w twoim umyśle? Zapewne byłoby to trudne doświadczenie, a jednocześnie jakieś patetyczne, podniosłe, bo miałbyś świadomość, że to, co powiesz, zrobisz będzie śladem na życiu tego, którego żegnasz.
Wniebowstąpienie Chrystusa było właśnie takim wydarzeniem. Po wspólnych latach z apostołami, latach naznaczonych doświadczeniami trudnymi, ale też radosnymi i pięknymi nadszedł czas, kiedy Jezus idzie do Ojca. Ale On wiedział, że to nie jest właściwie pożegnanie, ale rozstanie na krótki czas. Ewangeliści bardzo lakonicznie opisują ten moment. Krótka rozmowa, ostatnie wskazania i Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga (Mk 16, 19). Ostatnim wskazaniem było wezwanie, aby to, czego Jezus uczył, rozeszło się po całej ziemi. A czego uczył? Miłości. To właśnie ona stanowi istotę nauczania i działalności Jezusa. Miłość do Boga, do ludzi i do samego siebie. I tak oto to wezwanie Kościół realizuje już od 20 wieków. Ty też do tego jesteś wezwany! Nie jest to łatwe. Bo jak kochać w świecie, który wydaje się pozbawiony miłości? Ale Jezus i temu zaradził. Powołał do życia właśnie ciebie, abyś na nowo ukazywał światu, że żyć to kochać, a kochać to żyć.


MODLITWA

Dobry Jezu! Naucz mnie na nowo kochać, abym stawał się widzialnym znakiem Twojej obecności w świecie, bo, mimo, że wstąpiłeś do Ojca, to jednak pozostajesz z nami, wśród nas i w nas.

AUTOR

ks. Michał Krupa | Opole