Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".


DOBRE SŁOWO

Paraklet

DZIELENIE

Pocieszyciel, który jest Duchem Prawdy, to obietnica jaką uczniowie otrzymali od Pana Jezusa. Prawda w dzisiejszym świecie jest traktowana w sposób bardzo umowny. Przez wielu jest uznawana tylko wtedy, gdy jest zgodna z moim mniemaniem, moim sądem, moją perspektywą. Prawda utraciła wymiar obiektywny oparty na prawie bożym i na prawie naturalnym. Jej miejsce zajęły „prawdy” demokratyczne. Jezus wskazuje, że to nastąpi, ale nie robi tego by nas straszyć, lecz w celu napełnienia nas poczuciem bezpieczeństwa. Wszak o tych prześladowaniach usłyszeliśmy od Jezusa. Sytuacja ta choć smuci i trwoży jesteśmy jednak na nią przygotowani. Oprócz zapowiedzi otrzymaliśmy, od Ojca i Syna, Ducha. Przyjmijmy Go wszak jesteśmy Jego świątynią. Jeśli więc patrzymy na siebie przez pryzmat wiary mamy podwójną moc świadczenia o Jezusie. Pierwszą wypływającą z faktu bycia z Nim przed czasami próby, i drugą dzięki Parakletowi, który również o nim świadczy. Codzienne zanurzenie w Duchu Prawdy, ma nam pomóc w trwaniu w radości Zmartwychwstałego. Bo gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał to nasza wiara, jak przypomina św. Paweł, byłaby daremna.


MODLITWA

Duchu Święty Boże, naucz nas otwartości serca na Twoje działanie. Prosimy, abyśmy mieli siłę dawać świadectwo o Zmartwychwstałym Jezusie, jako prawdzie i sensie życia, a kiedy nam ciężko abyśmy mieli odwagę wezwać Parakleta, pocieszyciela i obrońcę w trudach życia codziennego. Amen.

AUTOR

Piotr Wajs | Opole