Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(J 15, 1-8)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".


DOBRE SŁOWO

Łączność

DZIELENIE

Nie trzeba być ogrodnikiem, aby wiedzieć, że jeżeli roślina owocuje, to znaczy, że rozwija się prawidłowo. Często też ta roślina, która nie przynosi owocu staje się nie potrzebna, zostaje przeznaczona do wycięcia czy innego zabiegu pielęgnacyjnego.
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus posługuje się alegorią, do której wykorzystuje technikę uprawiania winorośli. Był to kontekst bliski i zrozumiały dla ówczesnych mu słuchaczy. Nieustannie zachwyca mnie jak Słowo Boże wypowiedziane ponad 2000 lat temu, może być wciąż aktualne. Zachęcam do postawienia sobie pytania: co Jezus chce mi dziś powiedzieć, w tym fragmencie Ewangelii? Podzielę się moją refleksją.
Myślę, że kluczowe jest tutaj zaakacentowanie łączności człowieka z Jezusem. Obraz winorośli i krzewu jest jednoznaczny. Jezus jest krzewem, my wszyscy jesteśmy latoroślami. Aby latorośl mogła się rozwijać potrzebuje łączności z krzewem, bo dzięki temu otrzymuje soki, które są dla niej życiodajne. Takiej samej łączności ja potrzebuję z Jezusem, bo jest On dla mnie życiodajny. To On daje mi siłę do wzrostu i wydawania dobrych owoców. Moje grzechy są zaś tymi gałązkami, z których należy mnie oczyścić, bym mogła wydać owoc obfitszy. Tylko w łączności z Jezusem będę miała siłę czynić dobro.

 

MODLITWA

Panie oczyszczaj mnie z tego, co potrzebuje we mnie oczyszczenia i daj mi siłę, bym nieustannie mogła trwać w Tobie.

AUTOR

Julia Dziób | Strzelce Opolskie