Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

gala 9 06 2022 5

“Kościół w zsekularyzowanym społeczeństwie” to temat międzynarodowej konferencji naukowej która odbyła się w dniu 17.04.2024 r. na Wydziale Teologicznym UO. Konferencję zorganizowano przy współpracy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Teologii Husyckiej Uniwersytetu Karola w Pradze.
Spotkanie było okazją do refleksji i debaty nad miejscem Kościoła w zmieniającym się polskim społeczeństwie oraz wysłuchanie doświadczeń przedstawicieli Kościoła czeskiego, w którym zjawisko sekularyzacji jest obecne od dawana.
Prelegenci podjęli m.in. temat Kościoła w czeskim społeczeństwie indyferentnym religijnie, Kościoła i teologii w Polsce w zsekularyzowanym społeczeństwie, katolickiej teologii moralnej wobec wyzwań współczesnej sekularyzacji, ekumenii w zsekularyzowanym społeczeństwie czy wkłada teologii w kształcenie pracowników socjalnych i charytatywnych.

Jednym z szerzej poruszanych na konferencji tematów było zagadnienie wychowania religijnego w kontekście aktualnych przemian społeczno-kulturalnych w Polsce oraz w Czechach. Ks. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego i jeden z organizatorów konferencji zwrócił uwagę na najbardziej aktualne wyzwania nauczania religii w Polsce: ograniczenie lekcji religii do jednej godziny, niekorzystne umiejscowienie religii w planie lekcji, ocena z lekcji religii nie będzie wliczana do średniej, zjawisko rezygnacji z lekcji religii, odpływ ludzi z Kościoła.
Organizatorzy podkreślili, że celem konferencji jest nie tyle dyskusja o tym, jak jest, ale przede wszystkim wypracowanie dróg, które zapewnią Kościołowi rozwój, atrakcyjność i ciągłość.