Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

dzien-katechety-2023

„Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost.” (1 Kor 3, 6) – te słowa św. Pawła oraz obraz ziarnka gorczycy stały się motywem Dnia Katechety i Nauczyciela, którym 8 września br. zainaugurowaliśmy nowy rok szkolno-katechetyczny 2023/2024. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele seminaryjno-akademickim, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił bp Rudolf Pierskała. „U Tego, który daje wzrost gromadzimy się z radością na początku roku szkolnego i katechetycznego, by zaczerpnąć pełnymi garściami łask tak bardzo potrzebnych do tego, by to ziarno, które wrzucamy na różne gleby, wydało owoc.” – mówił w słowie wstępnym dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Jerzy Kostorz.
 
W homilii ks. biskup Rudolf, nawiązując do przypowieści o ziarnku gorczycy, opowiedział o swoim doświadczeniu siania, podlewania i obserwowania wzrostu gorczycy, która zasiana z maleńkiego ziarnka po długim okresie oczekiwania wzeszła, wyrosła, a dziś jest całkiem okazałą rośliną. „Mówię wam to, żeby zwrócić wam uwagę, że waszym zadaniem jest też siać, ale nie wystarczy zasiać, trzeba podlewać, uprawiać.” – podkreślał biskup. W tej pracy z uczniami, w trosce o wzrost zasianego ziarna szczególnie ważne jest dobre słowo: „Złe słowo i dobrego człowieka złym uczyni, a dobre słowo i złych ludzi czyni dobrymi.” – podsumował biskup słowami Makarego Egipskiego

Nawiązując do przypadającego w tym dniu święta Narodzenia Matki Bożej, bp. Rudolf zauważył, że katechizowanie jest niejako rodzeniem do wiary, że posługa katechety, głoszenie Dobrej Nowiny ma na celu rodzic do wiary. I w tym, podobnie jak jest z nowonarodzonym dzieckiem, potrzeba katechizowanym pomagać, troszczyć się, ochraniać, pielęgnować. To zadanie katechetów jest ciągle aktualne, ale też przynosi radość – radość z owoców.

Po Eucharystii Katecheci i Nauczyciele tradycyjnie mieli okazję przy kawie, herbacie i oczywiście czymś słodkim porozmawiać, wymienić się doświadczeniami czy wyzwaniami i zadaniami, jakie stają przed nimi u progu kolejnego roku szkolnego. Uczestnicy tego spotkania podkreślają, jak ważny to aspekt dorocznego Dnia Katechety i Nauczyciela.

W trzeciej części spotkania Katecheci wraz z biskupem i zaproszonymi gośćmi: opolskim kuratorem oświaty Michałem Siekiem, rzecznikiem opolskiego kuratorium Robertem Sochą oraz naczelnikiem Wydziału Oświaty miasta Opola Aleksandrem Iszczukiem spotkali się w auli seminaryjnej. Na wstępie dyrektor Wydziału Katechetycznego złożył podziękowania za wieloletnią pracę katechetom odchodzącym na emeryturę. Wyróżniono również katechetów diecezji opolskiej, którzy wzięli udział w konkursie Wydawnictwa Jedność „Odmawiajcie różaniec”. S. Anna Kiczyńska, katechetka Szkoły Podstawowej w Krzyżanowicach, za zajęcie I miejsce za prezentację multimedialną pt. „Sanktuaria Maryjne na świecie” odebrała nagrodę główną – laptop.

 
 

Konferencję pt.: „Główne cechy dzisiejszej czeskiej rodziny – religijność i katecheza” wygłosił ks. Mariusz Kuźniar, Dyrektor Narodowego Referatu Katechetycznego Konferencji Episkopatu Czech. W swoim wystąpieniu ks. Kuźniar podzielił się doświadczeniem swojej pracy duszpasterskiej w Czechach. Przedstawił charakterystykę czeskiej rodziny oraz zagadnienie religijności w czeskim społeczeństwie i nakreślił sytuację katechezy w Czechach. Warto podkreślić, że na 10,5 miliona mieszkańców jedynie 2,3 miliona Czechów określa się jako wierzący (z tego niespełna milion to katolicy), a odsetek katechizowanych dzieci w wieku szkolnym wynosi jedynie 4,2%, z czego 2 na 5 dzieci katechizowanych jest poza szkołą.

Na końcu swoje słowo do katechetów raz jeszcze skierował ks. Jerzy Kostorz, który przedstawił program działań katechetycznych na najbliższy rok szkolny. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i udzielonym przez biskupa błogosławieństwem.