Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

gala 9 06 2022 5

W sobotę 18 czerwca 2022 roku pod hasłem „Katecheza wczoraj, dziś i jutro” odbyła się w Opolu konferencja katechetyczna z okazji złotego jubileuszu Diecezji Opolskiej.

Eucharystii, która rozpoczęła spotkanie, przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

To święto katechezy w naszej diecezji, było również okazją do przywołania w pamięci śp. bp. Antoniego Adamiuka oraz bp. Gerarda Kusza i ks. Radosława Chałupniaka. Sylwetki tych Osób jak również ich zasługi dla katechezy w czasie konferencji przedstawili ks. prof. Jan Kopiec, biskup gliwicki, i prof. Anna Zellma z UMW w Olsztynie.

Wykład pod tytułem „Katecheza nadziei na jutro” wygłosił kardynał Kazimierz Nycz, który podjął się refleksji dotyczącej powrotu lekcji religii do szkół, jak również przyszłości katechezy. Ks. prof. Jan Kochel, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, zaprezentował oficjalnie "Leksykon Katechetyczny” - pomysłodawcą leksykonu był zmarły w 2020 r. ks. prof. Radosław Chałupniak, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Po konferencji, teatr studencki przy Duszpasterstwie Akademickim „Resurrexit” uświetnił całość spektaklem "Przystanek Codzienność". Zakończeniem wydarzenia była agapa.