Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

kuria diecezja

Wydział Katechetyczny Kuri Diecezjalnej w Opolu informuje, iż ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w dniach od 16 do 20 marca będzie pracować w godzinach od 9.00 do 13.00, lecz wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, po uprzednim umówieniu, można będzie zgłosić się do wydziału osobiście.

Formularz kontaktowy: www.wk.diecezja.opole.pl/index.php/kontakt

dyspensa k wirus 2020

Z troski o życie i zdrowie w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii, na podstawie Kan. 87 KPK, w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku), udzielam wszystkim wiernym przebywającym w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, w okresie od III do V niedzieli, trwającego właśnie Wielkiego Postu, dyspensy od tego, o czym mowa w Kan. 1247 KPK, czyli od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkich tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Ponadto zobowiązuje wszystkich wiernych przebywających w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, szczególnie zaś proboszczów i rektorów kościołów, do przestrzegania zasad zapisanych w wyżej wspomnianym „Zarządzeniu”.

Równocześnie zachęcam tych, którzy pragną skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, do duchowego uczestniczenia w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o powstrzymanie szerzącej się epidemii oraz ofiarowania swoich modlitw i cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin.

Biskup Opolski

+ Andrzej Czaja

komunikat odwolanie rekolekcji 12 03 2020

W związku z decyzją Rządu ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)  o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w szkołach od dnia 12 marca, zawieszeniu w analogicznym okresie ulegają wszystkie rekolekcje szkolne organizowane na terenie parafii, szkół lub innych placówek kulturalnych.

Przypomnijmy, w środę podczas specjalnej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o zamknięciu placówek oświatowych oraz instytucji kultury. Zawieszenie działalności zostało ogłoszone na okres od 12 do 25 marca. Jednocześnie minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował, by nie traktować tego czasu, jak dodatkowych ferii, lecz kwarantannę. W związku z tym najlepiej pozostać w domu, unikając skupisk ludzkich.

Zachęcamy do podjęcia modlitwy w intencji chorych, służby zdrowia oraz tych wszystkich, którzy dążą do zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Z poważaniem

ks. Jerzy Kostorz

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu

 

 

 

konferencja episkopatu polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

kalwaria zebrzydowska

Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich organizuje dwudniową pielgrzymkę w sobotę i niedzielę 09-10 maja 2020 r. do miejsc związanych ze św. Janem Pawłem II (Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, Zakopane i Kraków).

W ten sposób chcemy uczcić setną rocznicę jego urodzin. Przewidywany koszt przejazdu autokarem oraz noclegu ze śniadaniem w Zakopanem – około 200 zł. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Dalsze informacje i zapisy u ks. Marcina Worbsa do najbliższego piątku, tj. do 6 marca – tel. 077 / 44 12 805.

Serdecznie zachęcamy.