Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

etap rejonowy zak2022

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2022 pod hasłem „Bliżej Boga, bliżej człowieka”, w którym uczestniczyły dwie grupy uczniów: z klas IV-VI oraz z klas VII-VIII. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test zdalnie przy użyciu platformy Testportal.

Aby zakwalifikować się do finału uczniowie z klas IV-VI musieli zdobyli co najmniej 41 punktów (na 55 możliwych do zdobycia). W młodszej grupie spośród 62 uczniów wyłoniono 48 finalistów. Natomiast w starszej grupie do testu przystąpiło 111 uczniów, zaś próg kwalifikacyjny, który wynosił 42 punkty (na 56 możliwych do zdobycia), uzyskało 75 uczniów.

zak foto 2021

W dniu 19 października 2021 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2022, w którym wzięli udział uczniowie ze 143 szkół podstawowych z naszej diecezji. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem: „Bliżej Boga, bliżej człowieka” i nawiązuje do obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Diecezji Opolskiej oraz jego hasła „Bliżej Boga-Człowieka”. Mając na uwadze główny cel konkursu ujęty w Regulaminie oraz po zasięgnięciu opinii Katechetów, Organizator DKWR Żak podjął decyzję o umożliwieniu wzięcia udziału w etapie rejonowym większej liczbie uczniów.
Z tego względu w klasach IV-VI próg kwalifikujący do kolejnego etapu został obniżony z 75% do 65%. W młodszej grupie do kolejnego etapu zakwalifikowali się więc wszyscy uczniowie, którzy uzyskali minimum 39 punktów – zob. listę: wyniki kl. IV-VIpdf icon


Natomiast w przypadku klas VII-VIII próg kwalifikujący do drugiego etapu został obniżony z 75% do 70%. Z tego względu w starszej grupie do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli minimum 44 punkty – zob. listę: wyniki kl. VII-VIII pdf icon

zak 2022 regulamin

Tematyka tegorocznego konkursu nawiązuje do historycznego wydarzenia, jakim było powstanie Diecezji Opolskiej. W dniu 28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” erygował Diecezję Opolską, która została włączona do metropolii wrocławskiej, a w 1992 do katowickiej. Nasza diecezja (biskupstwo), podobnie jak każda inna, składa się z parafii, w których jako osoby wierzące żyjemy na co dzień. W każdej diecezji nad organizacją życia religijnego wiernych czuwa biskup ordynariusz wraz z biskupami pomocniczymi.