Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

etap szkolnyZAK 2020

W dniu 2 grudnia 2020 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2021, w którym udział wzięło 127 szkół podstawowych naszej diecezji. Etap ten przeprowadzony został w trybie zdalnym. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem: „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.

Uczniowie podzieleni byli na grupy wiekowe: klasy IV-VI i VII-VIII. Minimalna ilość punktów dająca kwalifikacje do kolejnego etapu wynosiła 26 punktów (na 44 możliwe do uzyskania). Próg ten został obniżony do 60% z uwagi na mniejszą niż w latach minionych liczbę uczestników pierwszego etapu, co jest bez wątpienia skutkiem pandemii, a co za tym idzie nauczania zdalnego i braku bezpośredniego kontaktu Katechetów z Uczniami. Dodatkowo utrudnieniem była forma komputerowa przeprowadzenia etapu szkolnego. Mimo tych niesprzyjających okoliczności, do etapu szkolnego przystąpiło blisko 800 Uczniów, a 451 zakwalifikowało się do etapu rejonowego. Listy Uczniów, którzy wzięli udział w konkursie, a nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu, zostaną przesłane Katechetom drogą mailową.

wyszynski konkurs zak 2020

Jesteśmy przed beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski – człowieka wielkiej wiary i mężnego obrońcy wiary katolickiej w Polsce. Ze względu na epidemię koronawirusa wcześniejszy termin uroczystości, zaplanowany na 7 czerwca 2020 roku, został przesunięty na czas po ustaniu pandemii.
Dewizą życiową Stefana Kardynała Wyszyńskiego było umiłowanie Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny, a także niezłomna postawa wobec zła, wyrażająca się w obronie najsłabszych i pokrzywdzonych. Jego prymasowska posługa przypadła na czasy bezwzględnej walki, jaką totalitarny reżim komunistyczny prowadził z Kościołem w Polsce, przed którą Prymas nigdy się nie ugiął. Był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym, ale też duchowym współtwórcą przemian, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.