Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Poniżej przedstawiamy opis zapisywania się na warsztaty obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020. Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym) oraz o wpisaniu tytułu przelewu warsztatu z numerem szkolenia.

warsztat ikona FORMULARZ REJESTRACYJNY

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się poniżej pod całą ofertą edukacyjną należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat. Formularz znajduje się na końcu oferty warsztatowej albo po kliknięciu w ten link https://goo.gl/forms/b7jJpfkv81QJkiCq2

przelew ikona

PRZELEW

Następnie uczestnik warsztatu dokonuje opłaty za warsztat za pomocą przelewu. Dzięki tej formie każdy kto zapisał się na warsztat oraz opłacił za wybraną formę szkolenia otrzyma na warsztacie oprócz zaświadczenia o uczestnictwie również dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu).

temat ikona Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?

Adresaci: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: dr Piotr Dobrowolski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Termin realizacji: 12 września 2019 (czwartek)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Opłata: 50 zł
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4

temat ikonaWarsztat nr 1

Temat: Katecheza systemowa

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Warsztat zawiera podstawowe wiadomości o tworzeniu katechezy systemowej. Katecheta pracuje jako moderator a uczeń współtworzy katechezę i bierze aktywny udział w procesie katechetycznym. W ramach warsztatu będą przeprowadzone dwie lekcje w ujęciu systemowym i ukazane metody pracy z uczniem. Wyjaśniony zostanie kontekst i metodyka pracy w ujęciu systemowym. Warsztat ukazuje także istotną postawę katechety na lekcji oraz systemowy sposób komunikacji z uczniem.
Katecheza systemowa opiera się na roli katechety jako moderatora  i ucznia jako współ-moderatora lekcji katechezy. Katecheta wykorzystuje różnego rodzaju metody, które mają na celu jak najlepsze przekazanie wartości związanych z wiarą w Jezusa Chrystusa. Katecheza systemowa uruchamia wszystkie możliwe sfery poznawcze człowieka: werbalną, intelektualną, duchową oraz emocjonalno – uczuciową. Dzięki takiemu szerokiemu spektrum wybranych metod, treści katechezy o wiele łatwiej i trwalej indukują się w sferze psychicznej i duchowej ucznia. Nie bez znaczenia jest postawa samego katechety na lekcji oraz sposób jego komunikowania się z uczniem – katecheza systemowa wprowadza specjalny sposób komunikacji z uczniem. Katecheta staje w komunikacyjnej relacji do ucznia – ta relacja istotnie wpływa na proces katechezy.
Niektóre metody pracy w katechezie systemowej: moderacja, pokaz, gra ról, zabawy i gry z wyjaśnieniem, reflecting team, eksternalizacja, opowieści, zadania, mapy życia i wiary i inne.
W katechezie systemowej katecheta nie „gimnastykuje się”, aby uczeń uznał to co mówi katecheta – w katechezie systemowej uczeń do tych treści dochodzi sam, indywidualnie – katecheta jest tutaj zręcznym moderatorem.
Prowadzący: mgr lic. Waldemar Wczasek, mgr Piotr Bechta
Termin realizacji: 25 września 2019 (środa)
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Opłata: 60 zł
Miejsce: Opole, Pl. Katedralny 4, Dom Katechetyczny
Liczba godzin: 120 minut
Maksymalna liczba uczestników: 30.

temat ikonaWarsztat nr 2

Temat: Memy w przekazie religijnym

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Obraz jest wykorzystywany do przekazywania treści od kilku tysiącleci. W dzisiejszym świecie przekaz za jego pomocą jest nie tylko łatwy, ale i bardzo popularny. Kościół w czasie ikonoklazmu rozważył wszelkie argumenty za i przeciw użyciu go w przekazie wiary. Jako Biblia Pauperum odegrał on istotną rolę w przekazie wiary dla osób nie potrafiących czytać oraz tych których nie było stać na drogie księgi. Dziś w dobie analfabetyzmu wolitywnego może on stanowić materię najbardziej odpowiednią dla młodego pokolenia.  
Umiejętności: Warsztaty mają na celu ukazanie możliwości i przykładów (1 godzina) oraz praktyczne ćwiczenia w wyszukiwaniu i tworzeniu memów religijnych za pomocą darmowych narzędzi i banków zdjęć (2 godziny).
Prowadzący: dr Piotr Wajs – doktor w zakresie komunikacji religijnej,  nauczyciel religii, informatyki i przedsiębiorczości w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Opolu. Autor książki: Portale społecznościowe, jako przestrzeń głoszenia słowa Bożego. Teoria i praktyka, Warszawa 2019, współautor książki "Mosty nie mury. 5 lat pontyfikatu Franciszka oraz artykułów dotyczących mediów społecznościowych i ich zastosowania w Kościele".
Termin realizacji: 9 października 2019 (środa)
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Opłata: 70 zł
Miejsce: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Opolu, ul. Licealna 3, Opole
Liczba godzin: 3
Maksymalna liczba uczestników: 17.

temat ikonaWarsztat nr 3

Temat: Nasz dom małym kościołem. Budowa małego naszego domku z papieru, klocków, patyczków itd.

Adresat: Katecheci, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, przedszkolach i świetlicach.
Treści: Celem warsztatu jest zachęcenie dzieci, aby w każdym domu nie brakło miejsca na krzyż, obraz Matki Bożej, Anioła Stróża – miejsca mojego spotkania z Bogiem.
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut, katechetka w archidiecezji katowickiej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, od lat współpracuje z ogólnopolskim czasopismem WENA. Przez wiele lat prowadzi warsztaty w diecezji opolskiej, katowickiej, warszawskiej.
Termin realizacji: 19 października 2019 r. (sobota)
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Pl. Katedralny 4, Opole
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Liczba godzin: 5
Koszt: 80 zł
Maksymalna liczba uczestników: 40

temat ikonaWarsztat nr 4

Temat: Komunikacja systemowa

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Warsztat zawiera podstawowe wiadomości o tworzeniu komunikacji w ujęciu systemowym. Zajęcia ukazują poprzez ćwiczenia sposób tworzenia komunikacji bezkonfliktowej na linii katecheta – uczeń. Warsztat wyjaśnia znaczenie systemowej relacji w pracy na katechezie. Zajęcia poruszają także takie tematy jak sfera psychiczna ucznia, sposoby komunikowania i rozumienia młodego człowieka. Jednocześnie warsztat ukazuje pułapki i błędy komunikacyjne, jakie pojawiają się na lekcjach katechezy. Zajęcia te mają pomóc katechecie w  komunikacji na katechezie oraz lepszym podejściu i rozumieniu ucznia. W dużym skrócie można podsumować tematykę tego warsztatu w ten oto sposób: Jak słuchać i co dostrzegać w słowach i postawach ucznia oraz jak kształtować i dobierać własne słowa i zachowania, aby katecheza była lekcją konstruktywną, uporządkowaną i przyjemną.
Katecheza bez konfliktu jest możliwa i jest możliwa katecheza, która pozwala katechecie na pracę w komfortowych i przyjaznych warunkach.
Komunikacja w ujęciu systemowym charakteryzuje się otwartą postawą katechety, „nie szufladkowaniem” uczniów, umiejętnością komunikowania się bez konfliktu, narracją bez negatywizmów i narzucania, umiejętnością relacyjnego postrzegania uczniów. Podstawowe wyjaśnienie zagadnień systemowych pojawi się podczas zajęć warsztatowych.
Prowadzący: mgr lic. Waldemar Wczasek, mgr Piotr Bechta
Termin realizacji: 6 listopada 2019 (środa)
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Opłata: 60 zł
Miejsce: Opole, Pl. Katedralny 4, Dom Katechetyczny
Liczba godzin: 180 minut
Maksymalna liczba uczestników: 30.

temat ikonaWarsztat nr 5

Temat: Katecheza Dobrego Pasterza

Adresaci: Nauczyciele religii przedszkola i szkoły podstawowej, nauczyciele religii szkół specjalnych, osoby prowadzące przy parafii grupy dziecięce, osoby prowadzące rekolekcje dla dzieci.
Treści: Warsztat wprowadza w Katechezę Dobrego Pasterza – cykl katechez dla dzieci w wieku od trzeciego do dwunastego roku życia, w których pierwszorzędnym celem jest prowadzenie do relacji z Bogiem. Na warsztatach zaprezentowane zostaną  przypowieści o Królestwie Bożym: „Ziarenko gorczycy”, „Zaczyn”, „Kupiec i perła”, „Ukryty skarb” oraz przypowieść o Dobrym Pasterzu. Przedstawione zostaną materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w Katechezie Dobrego Pasterza. Zajęcia odbywać się będą w miejscu nazwanym przez M. Montessori „atrium”, rozumianym jako przedsionek kościoła, w którym dziecku umożliwia się przygotowanie do uczestnictwa we mszy św., odkrywania tajemnic ukrytych w znakach liturgicznych oraz tekstach biblijnych.
Prowadzący: mgr Irena Polaczek – katechetka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej. Ukończyła Międzynarodowy Kurs w zakresie Pedagogiki Marii Montessori /Montessori-Diplom der Deutschen Montessori-Vereinigung e.V. Ukończyła Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom II cz.2) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Od trzech lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dobrego Pasterza. Realizując postulaty M. Montessori, S. Cavalletti oraz G. Gobbi pozostawia swoim uczniom możliwość spotkania za pomocą zmysłów z Żywym Słowem. Wprowadza metody Katechezy Dobrego Pasterza w szkole i w przedszkolu. A także współprowadzi Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.
mgr Anna Kupińska - oligofrenopedagog, oligokatecheta. Ukończyła Kurs Katechezy Dobrego Pasterza (Poziom II cz.2) pod patronatem Amerykańskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza. Od trzech lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dobrego Pasterza. Od trzech lat prowadząca Katechezę Dobrego Pasterza w Atrium przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opolu.
mgr Maria Ludwig – nauczyciel religii, od dwóch lat prowadzi zajęcia z Katechezy Dobrego Pasterza.
Termin realizacji: 16 listopada 2019 r. (sobota)
Godzina rozpoczęcia:  9:00
Miejsce: „Stara Księgarnia”, ul. Ojca Józefa Czaplaka 1, Opole
Liczba godzin: 4
Opłata: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30.

temat ikonaWarsztat nr 6

Temat: Jezus w filmie: apokryfy i herezje. Wykorzystanie filmu w katechezie

Adresaci: Nauczyciele, katecheci
Treści: Na zajęciach zostaną poddane analizie najnowsze produkcje filmowe, pokazujące postać Jezusa z Nazaretu. Jej celem będzie odkrycie obecnych w nich pozabiblijnych wątków, nadającym wykorzystywanym również w katechezie filmom kształt współczesnych apokryfów, w których obecne są również istotne błędy teologiczne.
Prowadzący: ks. dr hab. Marek Lis, teolog, filmoznawca, profesor na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, członek jury ekumenicznego na festiwalach filmowych, między innymi w Cannes, Erywaniu i Warszawie.
Termin realizacji: 27 listopada 2019 r. (środa)
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, Opole
Liczba godzin: 4
Opłata: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 40.

temat ikonaWarsztat nr 7

Temat:  Zachować twarz. Sytuacje stresowe – jak sobie radzić?

Adresat: Nauczyciele, katecheci
Treści: Radzenie sobie ze stresem:
- zewnętrzne okoliczności, sytuacje, we współpracy z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, uczniami;
- zależne ode mnie: moje kryzysy, w tym kryzys wiary, emocje i mechanizmy obronne.
Prowadzący: mgr Magdalena Sawicka, mgr lic. teologii i mgr nauk o rodzinie (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II); mgr psychologii (Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach); katechetka z kilkunastoletnim stażem pracy w przedszkolach i szkołach: podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej.
Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów „Macierz”. Jako wolontariusz pracuje również w Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie. Wspólnie z Aleksandrą Nitkiewicz napisała książkę „Mama, tata… Start! Poradnik na czas ciąży, porodu i połogu”.
Prowadziła również warsztaty, wykłady i konsultacje dla nauczycieli w ramach projektu „Wspomaganie na piątkę”, realizowanego przez firmę APUS, m.in.: Psychologiczne aspekty uczenia się; Zadaniowy i społeczny aspekt funkcjonowania grupy; Osobisty rozwój nauczyciela w zakresie umiejętności interpersonalnych; W jaki sposób na różnicach charakteru i osobowości nauczycieli można zbudować dobry wizerunek szkoły?; Neurodydaktyka w nauczaniu.
Termin realizacji: 11 stycznia 2020 r. (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Pl. Katedralny 4, Opole
Liczba godzin: 3
Koszt: 60 zł
Liczba uczestników: 40.

temat ikonaWarsztat 8

Temat: Wykorzystanie interaktywnej platformy Kahoot do tworzenia quizów na lekcjach religii

Adresaci: Nauczyciele różnych typach szkół (uczniowie od 4 klasy Szkoły Podstawowej wzwyż, zwłaszcza starsze klasy SP i szkoły ponadpodstawowe)
Treści: Wykorzystanie platformy Kahoot na lekcjach religii: tworzenie własnych quizów i ankiet lub korzystanie z bogatych zasobów dostępnych w bazie platformy. Program jest bezpłatny. Quizy można wykorzystać przy powtórzeniach i wprowadzaniu nowych tematów, quizy można uzupełniać zdjęciami, grafikami itp.
UWAGA! Uczestnicy warsztatu mogą zabrać ze sobą swoje laptopy oraz smartfony z dostępem do Internetu.
Prowadzący: Anna Świtała, nauczyciel religii i j. niemieckiego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Termin realizacji: 1 lutego 2020 r. (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 94, 46-081 Dobrzeń Wielki
Liczba godzin: 4
Koszt: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 20.

temat ikonaWarsztat nr 9

Temat: Czym jest prawda? Dlaczego mówienie o niej jest tak ważne...

Treści: Celem warsztatu jest ukazanie w jaki sposób Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje prawdę i kłamstwo, oraz jakie są wykroczenia przeciw prawdzie (dodatkowo usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia „prawda”); oraz ukazanie i przejście przez prostą „metodę testową”, która może pomóc w dyskusji na temat prawdy i różnych wykroczeń przeciwko prawdzie (oparta na konkretnych przykładach życiowych pozwala na przeniesienie dyskusji z abstrakcyjnych rozważań do konkretu życiowego).
Prowadzący: mgr lic. Karol Fromont 11 lat służył na misjach w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Po powrocie z misji prowadzi rekolekcje na terenie całej Polski dla różnych grup wiekowych: dorosłych, młodzieży i dzieci, a także warsztaty i Dni Skupienia dla bierzmowanych, studentów, animatorów misyjnych i dorosłych. Aktualnie pracuje w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Termin realizacji: 6 lutego 2020 r. (czwartek)
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Plac Katedralny 4a , Opole
Liczba godzin: 2
Opłata: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30.

temat ikonaWarsztat nr 10 -  nowa data warsztatu: 14 maj 2020 (czwartek)

Temat: Skuteczna komunikacja w szkole a konflikt

Adresat: Katecheci, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół
Treści: Celem warsztatów będzie zaprezentowanie głównych zasad komunikacji interpersonalnej w szkole w perspektywie konfliktów. Podjęte zostaną następujące zagadnienia: cechy dobrej komunikacji; informacja zwrotna, konflikt, przykładowe sytuacje konfliktowe w szkole; strategie rozwiązywania konfliktów. Ponadto w ramach praktycznych ćwiczeń słuchacze będą mieli możliwość wypracowania umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych, zarządzania nimi i konstruktywnym ich rozwiązywaniem.
Prowadzący: ks. dr. hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO, teolog pastoralista, terapeuta, doradca rodzinny, dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu
Termin realizacji: 27 lutego 2020 r. (czwartek)
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, Opole
Liczba godzin: 4
Opłata: 60 zł
Liczba osób: 30.

temat ikonaWarsztat nr 11 - odwołany - nowa data warsztatu zostanie podana w późniejszym terminie

Temat: "Kieszonkowy Gadaczek"

Adresat: Nauczyciele Szkół Specjalnych, pedagodzy pracujący z osobami z problemem w komunikacji.
UWAGA: Prosimy o zabranie ze sobą telefonu komórkowego lub tabletu.
Treści: Warsztat jest omówieniem i pokazaniem jak wykorzystać w komunikacji AAC telefoniczne narzędzie Gadaczek.  Warsztat pomocny może być pomocą dla osób pracujących metodami AAC.     
Prowadzący: mgr Jolanta Stankiewicz – katecheta i logopeda, ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej m.in. „Alternatywne Sposoby Porozumiewania się Dzieci Niepełnosprawnych – I, II stopień”, „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWIK w terapii i edukacji dzieci niemówiących”, „The Grid 2”
Termin realizacji: 21 marzec 2020 r. (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Dom Katechetyczny, Parafia św. Wawrzyńca, ul. Kołłątaja 9, 47-100 Strzelce Opolskie
Liczba godzin: 3
Koszt: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 35

temat ikonaWarsztat nr 12 - odwołany - nowa data warsztatu zostanie podana w późniejszym terminie

Temat: Co łączy opis stworzenia świata i opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone? W oparciu o zagadnienia biblijne (warsztaty biblijne)

Adresat: Katecheci świeccy, księża, siostry zakonne i wszyscy inni nauczyciele, którzy są zainteresowani tą problematyką
Treści: Celem warsztatów biblijnych jest zapoznanie słuchaczy z dwoma źródłami, które m.in. występują w Księdze Rodzaju – źródłem jahwistycznym (J) i kapłańskim (P). Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, skąd się wzięło święte imię Jahwe oraz zapoznają się z czterema tekstami biblijnymi: kapłańskim poematem o stworzeniu świata, kapłańskim opowiadaniem o przejściu przez Morze Czerwone, jahwistycznym przekazem o stworzeniu świata i jahwistyczną relacją o wydarzeniach nad Morzem Czerwonym. Wszystkie te teksty zostaną szczegółowo omówione, pogrupowane i zestawione ze sobą. W ten sposób słuchacze będą mogli zaobserwować główne motywy teologiczne, które przyświecały autorom (jahwiście i kapłanowi) przy pisaniu swoich tekstów. Podczas warsztatów przewidziano również praktyczne ćwiczenia. 
Prowadzący: ks. dr Łukasz Florczyk, biblista, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Współpracuje z radio DOXA, w audycji „Alfa i Omega” wyjaśniając hasła biblijne.
Termin realizacji: 25 kwietnia 2020 r. (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a, Opole
Liczba godzin: 4
Koszt: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 40
Co zabrać ze sobą?: Pismo Święte oraz pisaki/flamastry w trzech różnych kolorach.

temat ikonaWarsztat nr 13 - odwołany - nowa data warsztatu zostanie podana w późniejszym terminie

Temat: Black mirros – czyli czy rozwój digitalizacji wpływa na nauczanie religii – czyli jak wykorzystać neurodydaktykę w katechezie?

Adresat: Katecheci rejonu raciborskiego, wszystkich typów szkół.
Treści: Podczas pracy z uczniem co raz częściej wydaje się nam, że nie mamy wspólnego języka, mając przy tym dobre chęci z obydwu stron. Dokładając do tego specyfikę języka religijnego, lekcje religii, chociaż bardzo dobrze przygotowane przez katechetę, stają się nużące dla słuchaczy. Czy nastąpiła jakaś zmiana w języku komunikacji? Warsztaty poświęcone wpływowi digitalizacji na zmianę widzenia świata, pozwalają próbować rozumieć podejście digital nativitis do linearnej koncepcji budowy stylu myślenia, a zarazem dodadzą odwagi w schrystianizowaniu nieuniknionych procesów cyfryzacji w edukacji.
Prowadzący: ks. mgr lic. Artur Juzwa, katecheta Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu, wizytator lekcji religii i koordynator ds. katechezy rejonu Racibórz
Termin realizacji: 29 kwietnia 2020 r. (środa)
Godzina rozpoczęcia: 18.30
Miejsce: sala kominkowa parafii Matki Bożej w Raciborzu, ul. Jana Pawła II 6
Liczba godzin: 2
Koszt: 60 zł
Maksymalna liczba uczestników: 40