Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

Powołanie Katechety charakteryzuje się również koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. Celem warsztatów jest również inspirowanie Katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przedstawiamy ofertę metodyczną dla Katechetów na rok szkolny 2021/2022. Zamieszczamy również dokładny opis zgłaszania się na warsztaty. Ukończenie każdej formy warsztatowej zostaje potwierdzone zaświadczeniem.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami związanymi z zapisami, wystawianiem potwierdzenia dokonania opłaty oraz przestrzeganiem terminów.

warsztat Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?

Adresaci: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: dr Piotr Dobrowolski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Termin realizacji: 9 września 2021, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Opłata: 50 zł
Miejsce: Kuria Diecezjalna, Opole, ul. Książąt Opolskich 19
Liczba godzin: 4


warsztat

Warsztat nr 1

Temat: Tworzenie materiałów interaktywnych do wykorzystania na katechezie

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Wykorzystanie narzędzi interaktywnych w katechezie. Tworzenie materiałów interaktywnych do wykorzystania na katechezie: gry, quizy, prezentacje, szyfrowanie itp. Z użyciem programów i aplikacji m.in. Genial.ly, mal-den-Code, eKreda i innych.
Prowadzący: ks. Michał Krupa, katecheta w Szkole Podstawowej im wł. Broniewskiego w Krzanowicach,  wikariusz w parafii św. Wacława w Krzanowicach, współautor nowego diecezjalnego programu do religii dla klas V – VIII oraz podręczników do nauki religii
Termin realizacji: 29 września 2021, środa
Godzina rozpoczęcia: 19.30
Miejsce: Warsztat odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Meet
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł


warsztat

Warsztat nr 2

Temat: Posługa katechety w świetle listu apostolskiego „Antiquum ministerium” i Dyrektorium o katechizacji

Adresaci: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: Papież Franiczek listem apostolskim „Antiquum misterium” wyniósł rolę katechety do stopnia jednej z posług w Kościele, obok lektoratu i akolitatu. Katecheta zatem to nie tylko ten, któremu na określony czas powierza się zadanie kształcenia i wychowania w wierze, ale osadza się jego rolę głęboko w misji Kościoła. Nowe dyrektorium o katechizacji wyznacza ponadto szereg zadań wobec katechety, tym samy wiążąc z nim nadzieję na „obudzenie olbrzyma”, który na nowo wniesie żywotność do wspólnoty eklezjalnej parafii. Warsztaty, w sposób problemowy, wypracują rolę katechety w kontekście Kościoła partykularnego, w relacji do zadań wyznaczonych przez Kościół powszechny, uwzględniając własny wkład i doświadczenie katechetów. Są one przygotowaniem do liturgicznego wejścia w posługę katechety.
Prowadzący: ks. mgr lic. Artur Juzwa, katecheta w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu i II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Raciborzu; wizytator nauki religii i koordynator ds. katechezy rejonu Racibórz; współautor nowego diecezjalnego programu do religii dla klas V – VIII oraz podręczników do nauki religii; diecezjalny opiekun Szkół im. Jana Pawła II; na co dzień wikariusz parafii Matki Bożej w Raciborzu; z pasji zajmujący się reżyserią teatralną. W przeszłości członek diecezjalnego zespołu ds. Nowej ewangelizacji i jeden ze współorganizatorów Ogólnopolskiej Akcji Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”.
Termin realizacji: 6 października 2021, środa
Godzina rozpoczęcia: 19.00
Miejsce: Dom katechetyczny przy parafii Matki Bożej w Raciborzu, ul. Jana Pawła II 6, Racibórz
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30


warsztat

Warsztat nr 3

Temat: Rok liturgiczny i celebracje w Katechezie Dobrego Pasterza

Adresat: Katecheci przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych
Treści: Celem warsztatów jest przybliżenie filozofii Katechezy Dobrego Pasterza, zachęcenie do podejmowania pracy katechetycznej opartej na Katechezie Dobrego Pasterza, a także prezentacja materiałów związanych z rokiem liturgicznym w zakresie poziomu 1, czyli dzieci w wieku 3-6. Uczestnicy będą mieli możliwość poznać materiał dotyczący kolorów liturgicznych, kącik modlitwy, kalendarz roku liturgicznego i Celebrację Bożego Narodzenia.
Prowadzący: dr Maria Ludwig, katecheta, logopeda, szkolny doradca zawodowy w PSP nr 31 im. UNICEF w Opolu, katecheta Katechezy Dobrego Pasterza
Termin realizacji: 16 października 2021, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 25


warsztat

Warsztat nr 4

Temat: Budowania szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych

Adresat: Katecheci, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, przedszkolach i świetlicach
Treści: Tradycje budowania szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych w świetle Listu Apostolskiego Admirabile signum Ojca św. Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka. Rozwijanie wrażliwości estetycznych, pobudzanie inwencji twórczej i kształtowanie postawy wobec tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut - katechetka w archidiecezji katowickiej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, od lat współpracuje z ogólnopolskim czasopismem WENA. Przez wiele lat prowadzi warsztaty w diecezji opolskiej, katowickiej, warszawskiej.
Termin realizacji: 23 października 2021, sobota
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 90 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30


warsztat

Warsztat nr 5

Temat: Skuteczna komunikacja oraz strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole

Adresaci: Katecheci, zainteresowani nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół
Treści: Celem warsztatów będzie zaprezentowanie głównych zasad komunikacji interpersonalnej w szkole w perspektywie konfliktów. Podjęte zostaną następujące zagadnienia: cechy dobrej komunikacji; informacja zwrotna, konflikt, przykładowe sytuacje konfliktowe w szkole; strategie rozwiązywania konfliktów. Ponadto w ramach praktycznych ćwiczeń słuchacze będą mieli możliwość wypracowania umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji konfliktowych, zarządzania nimi i konstruktywnym ich rozwiązywaniem.
Prowadzący: ks. prof. Paweł Landwójtowicz, teolog pastoralista, terapeuta, doradca rodzinny, dyrektor Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu
Termin realizacji: 6 listopada 2021, sobota
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Liczba uczestników: 20


warsztat

Warsztat nr 6

Temat: Współczesna muzyka jako narzędzie pracy z młodzieżą. Młodzi w świecie hip-hopu

Adresat: Katecheci pracujący w klasach VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych
Treści: Celem warsztatów będzie nie tylko przedstawienie historii hip-hopu czy też najważniejszych elementów tej kultury, ale nade wszystko nauka podstaw rymowania czy też pokazanie przykładów raperów chrześcijańskich, których twórczość można wykorzystać na lekcji religii.
Prowadzący: Kacper „Kacu” Gudzikowski, pedagog, biblista, raper. Od ponad 10 lat pracuje z młodzieżą jako nauczyciel, animator kultury i wychowawca w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Przez 4 lata prowadził autorskie zajęcia biblijne i przygotowywał młodzież do bierzmowania w MOW w Stobrawie. Jako ewangelizator odwiedził dziesiątki szkół i parafii, dzieląc się świadectwem i swoim rapem. Prowadzący i gospodarz w filmach przygotowywanych na potrzeby programu “Katecheza 2.0”
Termin realizacji: 18 listopada 2021, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 80 zł


warsztat

Warsztat nr 7

Temat: Jak uniknąć infantylizacji ucznia i nauczyciela w pracy z dziećmi

Adresat: Katecheci i nauczyciele szkół podstawowych, zwłaszcza klas młodszych
Treści:Celem warsztatów jest rozpoznanie, zrozumienie i wreszcie wyeliminowanie zjawiska infantylizacji wyłaniającego się z obserwacji procesu nauczania w polskiej szkole, a w szczególności nauczycieli wczesnej edukacji. Źródeł i przejawów tego zjawiska można poszukiwać w wielu obszarach codziennej praktyki pedagogicznej nauczycieli, ich zawodowej tożsamości, profesjonalizmu zawodowego czy też wyznawanej teorii pedagogicznej.
Infantylizacja wiedzy nie służy rozwojowi dziecka. Na warsztatach odpowiemy, jak uniknąć infantylizacji ucznia i nauczyciela: w treści, formie, metodach i języku nauczania na podstawie analizy wybranych przypadków i poszukiwania konkretnych rozwiązań.
Prowadzący: mgr lic. Anna Świtała, katecheta i nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim, koordynator zespołu redakcyjnego ds. nowych diecezjalnych podręczników do religii do szkół podstawowych, referentka Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Termin realizacji: 24 listopada 2011, środa
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30


warsztat

Warsztat nr 8

Temat: Program Katecheza 2.0 – Jak obsługiwać? Z czego się składa? Jak wykorzystać jego pełen potencjał?

Adresat: Katecheci pracujący w klasach VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych
Treści: Przedstawienie programu Katecheza 2.0 - czyli multimedialnych lekcji religii, z których można korzystać w nauczaniu stacjonarnym jak i zdalnym. Jak poruszać się po platformie? Z czego program się składa? Jak w pełni wykorzystać jego potencjał? Jak powstaje i w jakim kierunku zmierza? W ramach warsztatów podjęta zostanie próba zdiagnozowania duchowej, religijnej kondycji ludzi młodych nas podstawie analizy odpowiedzi z „Tematu na Rozkminkę” (anonimowe ankiety wypełniane przez uczniów z całej Polski), a także analizy kilkuset anonimowych „Listów do Boga” wysłanych przez młodych ludzi w ramach „Rekolekcji Wielkopostnych Online z Katechezą 2.0”.
Prowadzący: Kacper „Kacu” Gudzikowski, pedagog, biblista, raper. Od ponad 10 lat pracuje z młodzieżą jako nauczyciel, animator kultury i wychowawca w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Przez 4 lata prowadził autorskie zajęcia biblijne i przygotowywał młodzież do bierzmowania w MOW w Stobrawie. Jako ewangelizator odwiedził dziesiątki szkół i parafii, dzieląc się świadectwem i swoim rapem. Prowadzący i gospodarz w filmach przygotowywanych na potrzeby programu “Katecheza 2.0”
Termin realizacji: 13.01.2022, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 17.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł


warsztat

Warsztat nr 9

Temat: Warsztaty biblijne - opis stworzenia świata i opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone

Adresat: Katecheci świeccy, księża, siostry zakonne i wszyscy inni nauczyciele zainteresowani tą problematyką
Treści: Celem warsztatów biblijnych jest zapoznanie słuchaczy z dwoma źródłami, które m.in. występują w Księdze Rodzaju – źródłem jahwistycznym i kapłańskim. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, skąd się wzięło święte imię Jahwe oraz zapoznają się z czterema tekstami biblijnymi: kapłańskim poematem o stworzeniu świata, kapłańskim opowiadaniem o przejściu przez Morze Czerwone, jahwistycznym przekazem o stworzeniu świata i jahwistyczną relacją o wydarzeniach nad Morzem Czerwonym. Wszystkie te teksty zostaną szczegółowo omówione, pogrupowane i zestawione ze sobą. W ten sposób słuchacze będą mogli zaobserwować główne motywy teologiczne, które przyświecały autorom przy pisaniu swoich tekstów. Podczas warsztatów przewidziano również praktyczne ćwiczenia. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte oraz pisaki/ flamastry w trzech różnych kolorach.
Prowadzący: ks. dr Łukasz Florczyk - biblista, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Współpracuje z radiem DOXA, w audycji „Alfa i Omega” wyjaśniając hasła biblijne.
Termin realizacji: 9 marca 2022, środa
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 40


warsztat

Warsztat nr 10

Temat: „Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu” – sposoby wykonywania pudełek i ozdób wielkanocnych

Adresat: Katecheci, nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, przedszkolach i świetlicach
Treści: Różne sposoby wykonania ozdobnych pudełek i innych ozdób Wielkanocnych. Wykorzystanie i zastosowanie m.in., pudełek po zapałkach i butach. Celem jest przypomnienie o wdzięczności wobec Boga i ludzi. 
Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut - katechetka w archidiecezji katowickiej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, od lat współpracuje z ogólnopolskim czasopismem WENA. Przez wiele lat prowadzi warsztaty w diecezji opolskiej, katowickiej, warszawskiej.
Termin realizacji: 12 marca 2022, sobota
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny, Opole, Pl. Katedralny 4
Godzina rozpoczęcia: 9:00
Liczba godzin: 5
Koszt: 90 zł
Maksymalna liczba uczestników: 30


warsztat

Warsztat nr 11

Temat: Trudny uczeń na katechezie. Metody i sposoby radzenia sobie w sytuacjach nagłych i stresowych na lekcjach

Adresat: Księża i katecheci świeccy pracujący we wszystkich typach szkół
Treści: Zdarzają się na lekcjach sytuacje, w których uczeń reaguje impulsywnie i emocjonalnie. Jest to dla nauczyciela, katechety trudna sytuacja, wymagająca właściwego rozpoznania i reagowania. Umiejętność  właściwego reagowania na trudne zachowania wiąże się  z umiejętnością  dokonywania bardziej wnikliwej diagnozy przyczyn. Celem warsztatu jest przedstawienie konkretnych metod i narzędzi skutecznego rozwiązywania sytuacji trudnych i stresowych, a w konsekwencji nie tylko zapanowanie nad klasą, ale także nawiązanie z nią dobrych kontaktów i skuteczna nauka.
Prowadzący: Waldemar Wczasek, Piotr Bechta – katecheci w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie- Koźlu
Termin realizacji: 17 marca 2022, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 25


warsztatWarsztat nr 12

Temat: Pedofilia w filmie – prowokacja czy wyzwanie

Adresat: Księża i katecheci świeccy pracujący we wszystkich typach szkół
Treści: Tematyka wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, bulwersująca opinię publiczną i jako grzech wymierzony w najmniejszych stanowiąca ranę zadawaną także społeczności Kościoła, od końca XX w. bywa podejmowana przez twórców filmów, także w Polsce. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznania się z międzynarodową filmografią, ze sposobami ukazywania przestępstw, otaczających je zaniedbań i milczenia, a także zastanowienia się nad terapeutyczną rolą filmu.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Marek Lis, filmoznawca, teolog filmu i mediów, współredaktor Światowej encyklopedii filmu religijnego. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych festiwalach filmowych jako członek jury ekumenicznego (m.in. w Erywaniu, Warszawie, Fryburgu, Cannes, Zlinie), współpracuje z zagranicznymi i krajowymi festiwalami i przeglądami filmowymi, współautorem programu Od zakrystii w TVP3 Opole. Jest prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska, członkiem m.in. Stowarzyszenia Homiletów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.
Termin realizacji: 16 marca 2022, środa
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 25


warsztatWarsztat nr 13

Temat: Nowe pytania etyczne, które postawiła pandemia

Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół, zainteresowani nauczyciele
Treści: Doświadczenie pandemii i wszystkich związanych z nią problemów postawiło nas wobec nowych pytań, problemów i dylematów moralnych. Jakiego kształtu nabiera spór o wolność osobistą w obliczu restrykcji pandemicznych?, jakie są etyczne problemy związane ze szczepieniami?, na ile odpowiedzialni jesteśmy za życie i zdrowie innych, i czy podejmując kolejne wybory bierzemy ten wymiar pod uwagę? Jakich odpowiedzi oczekujemy od teologii (i naszej wiary), a jakie oparcie otrzymaliśmy w czasie zarazy?, jak radzić sobie z doświadczeniem lęku o siebie, o bliskich, a także z nieokreślonym lękiem przed nieznanym?, jakie ślady pozostawiło w nas wirtualne kształcenie, spotkania, brak realnej bliskości? Powyższa lista jest jedynie szkicem nowych wyzwań, które warto zwerbalizować i rozczytać w oparciu o Objawienie i tradycję teologii moralnej oraz bioetyki katolickiej. Chcemy wspólnie nauczyć się argumentacji za wybranymi rozwiązaniami poszczególnych problemów moralnych, ponieważ sama intuicja i odczucie nieraz prowadzą nas na manowce.
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, teolog moralista i bioetyk katolicki, ściśle współpracujący także ze środowiskiem medycznym
Termin realizacji: 27 kwietnia 2022, środa
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole,  ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4
Koszt: 70 zł
Maksymalna liczba uczestników: 25.

Uwagi: Warto, aby uczestnicy warsztatów sformułowali wcześniej swoje „pytania etyczne pod adresem pandemii”, które do połowy kwietnia przesłać można na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


formularz FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym) oraz o wpisaniu tytułu przelewu warsztatu z numerem szkolenia.

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w tym linku należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat.

przelew

PRZELEW

Następnie uczestnik warsztatu dokonuje opłaty za warsztat za pomocą przelewu. Dzięki tej formie każdy kto zapisał się na warsztat oraz opłacił za wybraną formę szkolenia otrzyma na warsztacie oprócz zaświadczenia o uczestnictwie również dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu).

formularz

POTWIERDZENIE WPŁATY

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje dokument potwierdzający opłatę. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w odpowiednim miejscu proszę podać dokładne dane, na które zostanie wypisany dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.