Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

konkurs artystyczny 2021Tematyka tegorocznego konkursu nawiązuje do zbliżającego się jubileuszu 50. rocznicy powstania Diecezji Opolskiej oraz jego hasła: „Bliżej Boga-Człowieka”. Przed blisko 50 laty, w dniu 28 czerwca 1972 roku, papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” ustanowił Diecezję Opolską, która została włączona do metropolii wrocławskiej, a w 1992 do katowickiej. Nasza diecezja (biskupstwo), podobnie jak każda inne, składa się z parafii, w których jako osoby wierzące żyjemy na co dzień. W każdej diecezji nad organizacją życia religijnego wiernych czuwa biskup ordynariusz wraz z biskupami pomocniczymi. W ramach diecezji funkcjonuje również szereg wspólnot modlitewnych, kościelnych i świeckich organizacji zrzeszających wiernych, a także mają miejsce przeróżne wydarzenia o charakterze religijnym.