Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

artystyczny 2020 wyniki

W dniu 26 lutego 2020 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2020. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Św. Jan Paweł II – pasterz i przyjaciel młodych”. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku konkurs cieszył się ogromną popularnością.

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęły 484 prac, w tym 481 prac plastycznych oraz 3 fotografie. Jedna spośród nadesłanych prac nie spełniała wymogów regulaminu i nie została oceniona.

Diecezjalna Komisja Konkursowa

Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. Zbigniew Bienkiewicz, p. Beata Balicka-Błagitka oraz p. Karolina Fromont, oceniła prace w następujących kategoriach:

opole 2020 regulamin18 maja 2020 roku obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin jednego z największych Polaków i jednego z największych papieży w całej historii Kościoła, Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. Aby wyrazić swoją wdzięczność i oddać hołd Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II Sejm RP ogłosił rok 2020 „Rokiem Świętego Jana Pawła II”. Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II zajmuje w historii Polski i Europy szczególne miejsce. „Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Papieża najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem «Solidarności», wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne” – czytamy w sejmowej uchwale. Również Konferencja Episkopatu Polski pragnie uczcić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowywany jest specjalny list, który odczytany zostanie we wszystkich kościołach 17 maja 2020 roku.