Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Wydawnictwo Świętego Wojciecha na rok szkolny 2020/2021 wyda nowe podręczniki na pierwsze poziomy edukacyjne do szkół ponadpodstawowych. Będą one opracowane zgodnie z założeniami Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku.
Koordynatorami projektu są Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych wybranych diecezji, a scenariusze lekcji opracowane zostały przez katechetów-praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym, reprezentujących różne diecezje w Polsce.

Udostępniony link https://www.youtube.com/watch?v=-qUE-y-hjwg  zawiera film, który prezentuje przesłanki, jakie towarzyszyły w momencie gdy rozpoczęto pracę nad opracowywaniem nowych podręczników do nauki religii.

kuria budynek

Opole, dnia 24 marca 2020 roku
Nr 10/2020/A/KNC-K


Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.
3. We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.

razem przepisujemy biblie plakat

Zapraszamy Wszystkich Katechetów: świeckich, siostry zakonne, księży do udziału w projekcie: "Razem przepisujemy Biblię"

OPIS PROJEKTU

Chcemy Cię zaprosić do niezwykłej przygody z Pismem Świętym. Szczególnie w tym czasie, kiedy jest w nas tyle lęku i niepewności związanej z koronawirusem. Szukajmy nadziei i pocieszenia w Słowie Bożym.
•    Celem projektu jest zetknięcie się, rozczytanie i poznanie ksiąg Pisma Świętego. Kiedy przeżywamy w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, chcemy zjednoczyć się wszyscy razem w naszej diecezji, zawiązać wspólnotę, która łączy się poprzez czytanie i przepisywanie Biblii.
•    Teraz, kiedy wykonujemy ministerialne zalecenia, aby pozostać w domu, mamy więcej czasu - wykorzystajmy ten czas na poznanie „listu Pana Boga do człowieka”, jakim jest właśnie Biblia.
•    Nie możemy również przejść obojętnie wobec apelu papieża Franciszka, który skierował do każdego z nas takie słowa: „Ilu z Was spędza dwie minuty dziennie na czytaniu Ewangelii? Dwie minuty! Weź małą księgę Ewangelii. Noś ją w kieszeni lub torebce. Kiedy jesteś w autobusie, metrze lub pociągu, gdy jesteś w domu, otwórz i czytaj przez dwie minuty. Spróbuj! Zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie, ponieważ spotkasz Jezusa. Spotkasz się ze Słowem”.

dekret korona z 16 03 2020

Biskup Opolski Andrzej Czaja w dniu dzisiejszym (16 marca 2020 r.), wydał dekret precyzujący zasady posługi duszpasterskiej w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Zostaje podtrzymana dyspensa ogólna od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. do V niedzieli Wielkiego Postu (29 marca).

Uroczystości pogrzebowe mają się ograniczyć do stacji trzeciej tj. przy grobie – w obecności nie większej niż 50 osób. Msza pogrzebowa może być odprawiona w gronie nie większym niż 50 osób w dzień pogrzebu albo w terminie późniejszym – w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

zdalna praca komputer

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, Komisja Wychowania Katolickiego KEP przypomina katechetom o możliwości korzystania z portali związanych z podręcznikami do religii. Każdy Katecheta przygotowuje materiał do zdalnej pracy uwzględniając typ szkoły oraz klasy, w której uczy.

Na portalach można znaleźć różnorodne materiały pomocnicze, skorelowane z treściami zawartymi w „Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego”. W przypadku niektórych portali, materiały katechetyczne są dostępne po bezpłatnym zalogowaniu: