Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

legitymacja wizytatoraPracę Wydziału Katechetycznego wspierają mianowani przez Biskupa Opolskiego wizytatorzy katechetyczni, którzy odpowiadają za jakość i właściwy kształt katechizacji od strony merytoryczno-organizacyjnej. Wizytatorzy pełnią swoją służebną misję katechetyczną dla dobra katechetów i dla dobra całej wspólnoty Kościoła diecezjalnego. Wizytatorzy w ramach działalności diagnostyczno-oceniającej dokonują systematycznej kontroli przestrzegania prawa i wypełniania obowiązków związanych z katechetyczną posługą Słowa Bożego, a także gromadzą informacje o pracy nadzorowanych katechetów.

W diecezji opolskiej każdy wizytator posiada legitymację służbową.

Niniejsza legitymacja potwierdza akt mianowania wizytatora nauki religii zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach publicznych” z dnia 14 kwietnia 1992 r. (por. Dz. U. Nr 36 z dnia 24 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami). Osoba posiadająca ważną legitymacje została mianowana przez Biskupa Opolskiego wizytatorem nauki religii w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych na terenie diecezji opolskiej.

Wykaz wizytatorów  pdf icon

Base

This section shows the base look of all HTML elements on your page.


Headings

Use the <h1> to <h6> elements to define your headings.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Text-level semantics

The following list gives you a short overview of the most commonly used text-level semantics and how to utilize them.

Element Description
<a> Turn text into hypertext using the a element.
<em> Emphasize text using the em element.
<strong> Imply any extra importance using the strong element.
<code> Define inline code snippets using the code element.
<del> Mark document changes as deleted text using the del element.
<ins> Mark document changes as inserted text using the ins element.
<mark> Highlight text with no semantic meaning using the mark element.
<abbr> Define an abbreviation using the abbr element with a title.
<dfn> Define a definition term using the dfn element with a title.
<small> De-emphasize text for small print using the small element.

Horizontal rule

Create a horizontal rule by using the <hr> element. The greyish line below each section here in the Typography page is an example.


Blockquotes

For quoting multiple lines of content from another source within your document, use the <blockquote> element.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Someone famous
<blockquote>
  <p>Quotation</p>
  <small>Source</small>
</blockquote>

Code blocks

For multiple lines of code, use the <pre> element which defines preformatted text. It creates a new text block that preserves spaces, tabs and line breaks. Nest a <code> element inside to define the code block.

IMPORTANTBe sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<pre>
  <code>...</code>
</pre>

Lists

Create an unordered list using the <ul> element and the <ol> element for ordered lists. The <li> element defines the list item.

 • Item 1
 • Item 2
  • Item 1
  • Item 2
   • Item 1
   • Item 2
 • Item 3
 • Item 4
 1. Item 1
 2. Item 2
  1. Item 1
  2. Item 2
   1. Item 1
   2. Item 2
 3. Item 3
 4. Item 4
<ul>
  <li>...</li>
  <li>...
    <ul>
      <li>...</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
<ol>
  <li>...</li>
  <li>...
    <ol>
      <li>...</li>
    </ol>
  </li>
</ol>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the lists. You will find more details here.


Description lists

Create a description list using the <dl> element. Use <dt> to define the term and <dd> for the description.

Description lists
A description list defines terms and their corresponding descriptions.
This is a term
This is a description.
This is a term
This is a description.
<dl>
  <dt>...</dt>
  <dd>...</dd>
</dl>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the description lists. You will find more details here.


Tables

You can easily create tables using the <table> element. Use <thead> to define the table headings, <tfoot> to define the table footers and <tbody> to define the table body.

Table Heading Table Heading Table Heading
Table Footer Table Footer Table Footer
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data
Table Data Table Data Table Data

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>...</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the tables. You will find more details here.


Form

You can easily create forms that contain different elements like <legend>, <input>, <select>, etc.

Form
<form>
  <fieldset>
    <legend>...</legend>
    <input type="text" placeholder="">
    <input type="password" placeholder="">
    <select>
      <option>...</option>
      <option>...</option>
    </select>
  </fieldset>
</form>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the forms. You will find more details here.

Grid

This section shows how you can create different grids layouts with columns and rows.


Gantry5 Grid System

Gantry5 comes with its own CSS framework called "Nucleus". It is based on the Flexbox model and therefore is really flexible and allows you to build advanced layouts.

Block 1
Block 2
Block 3

<div class="g-grid">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

Gantry5 grid system or better said "Nucleus" grid system does not have a grid gutter, it uses the .g-content class instead.

As you can see in the above example, all 3 blocks are surrounded by empty space. This empty space comes from the .g-content class which adds some margin and padding to the element.

We have added a utility class to the template which takes care of the unnecessary spacing and makes the whole grid looks more natural. The utility class is called .g-gutter.

Block 1
Block 2
Block 3

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

"Nucleus" comes with another very useful class called .size-# where # is the percentage of the whole width of the grid a particular element should occupy.

Block 1
Block 2
Block 3

Block 1
Block 2
Block 3

Block 1
Block 2

Block 1
Block 2

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-60">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-20">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-60">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

<div class="g-grid g-gutter">
  <div class="g-block size-25">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
  <div class="g-block size-75">
    <div class="g-content">...</div>
  </div>
</div>

UIkit Grid System

The grid system of UIkit follows the mobile-first approach and accomodates up to 10 grid columns. It uses units with predefined classes inside each grid, which define the column width.

To create the grid container, add the .uk-grid class to a parent element. Add one of the .uk-width-* classes to child elements to determine, how the units shall be sized. The grid supports 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 10 unit divisions.

.uk-width-1-3
.uk-width-1-3
.uk-width-1-3
.uk-width-1-2
.uk-width-1-2
.uk-width-3-10
.uk-width-7-10

<div class="uk-grid">
  <div class="uk-width-1-2">...</div>
  <div class="uk-width-1-2">...</div>
</div>

NOTEYou can find more information about the UIkit Grid System here.

Buttons

This section shows the different button styles and classes you can use.


Default Buttons

Default Button Dark Button Empty Button

<a href="#" class="button">Default Button</a>
<a href="#" class="button dark">Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty">Empty Button</a>

Button Colors

Button Grey Button Green Button Orange Button Purple Button Blue

<a href="#" class="button button-grey">Button Grey</a>
<a href="#" class="button button-green">Button Green</a>
<a href="#" class="button button-orange">Button Orange</a>
<a href="#" class="button button-purple">Button Purple</a>
<a href="#" class="button button-blue">Button Blue</a>

Button Icons

Default Button Dark Button Empty Button Button Green Button Purple

<a href="#" class="button"><i class="fa fa-fw fa-download"></i> Default Button</a>
<a href="#" class="button dark"><i class="fa fa-fw fa-star"></i> Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty"><i class="fa fa-fw fa-lock"></i> Empty Button</a>
<a href="#" class="button button-green"><i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> Button Green</a>
<a href="#" class="button button-purple"><i class="fa fa-fw fa-arrows"></i> Button Purple</a>

Button Sizes

Button XLarge Button Large Button Medium Button Small Button XSmall

<a href="#" class="button button-xlarge">Button XLarge</a>
<a href="#" class="button dark button-large">Button Large</a>
<a href="#" class="button empty button-medium">Button Medium</a>
<a href="#" class="button button-green button-small">Button Small</a>
<a href="#" class="button button-purple button-xsmall">Button XSmall</a>

Button Block

Default Button
Dark Button
Empty Button

<a href="#" class="button button-block">Default Button</a>
<a href="#" class="button dark button-block">Dark Button</a>
<a href="#" class="button empty button-block">Empty Button</a>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the buttons. You will find more details here.

Alerts

This section shows the different alert styles and classes you can use.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis.

<p class="alert alert-success">...</p>
<p class="alert alert-info">...</p>
<p class="alert alert-warning">...</p>
<p class="alert alert-error">...</p>

NOTEYou can also use additional UIkit classes for the alerts. You will find more details here.

Modal

This section shows how easy it is to use modals.

The modal component consists of an overlay, a dialog and a close button.

Class Description
<.uk-modal> Add this class to a <div> element to create the dialog container and an overlay that blanks out the page. It is important to add an id to indicate the element for toggling.
<.uk-modal-dialog> Add this class to a child <div> element to create the dialog box.
<.uk-modal-close> Add this class to an <a> or <button> element to create a close button within the dialog box. We recommend adding the .uk-close class from the Close component to give the button a proper styling, though you can also use text or an image.

You can use any element to toggle a modal dialog. An <a> element needs to be linked to the modal's id. To enable the necessary JavaScript, add the data-uk-modal attribute. If you are using another element, like a button, just add the data-uk-modal="{target:'#ID'}" attribute to target the modal's id.

Open

<!-- This is an anchor toggling the modal -->
<a href="#my-id" data-uk-modal>...</a>

<!-- This is a button toggling the modal -->
<button class="button" data-uk-modal="{target:'#my-id'}">...</button>

<!-- This is the modal -->
<div id="my-id" class="uk-modal">
  <div class="uk-modal-dialog">
    <a class="uk-modal-close uk-close"></a>
    ...
  </div>
</div>

NOTEYou can find more details and options about the modals here.

Lightbox

This section shows how easy it is to create a fancy lightbox for images and videos.

To apply this component, add the data-uk-lightbox attribute to an anchor linking to the image you wish to display. If a title attribute exists it will be displayed as a caption for the lightbox.

Open lightbox

<a href="/my-image.jpg" data-uk-lightbox title="">...</a>

You can link multiple images to the same lightbox and switch between them from within the lightbox, thus creating a gallery. Just add the {group:'my-group'} option to the data attribute of each item using the same name on all items that you want to group.

<a href="/" data-uk-lightbox="{group:'my-group'}">...</a>

A lightbox is not restricted to images. Other media, like videos, can be displayed inside a lightbox and it will automatically generate the correct output by evaluating your path.

Image MP4 Vimeo YouTube

NOTEYou can find more details and options about the lightbox here.

Tooltip

This section shows how easy it is to create a nicely looking tooltip.

To create a tooltip, add the data-uk-tooltip attribute to an element. You also need to add a title attribute, whose value will represent your tooltip's text.

Hover me

<button class="button" data-uk-tooltip title="">...</button>
<span data-uk-tooltip title="">...</span>

Add one of the following options to the data-uk-tooltip attribute to adjust the tooltip's alignment.

Attribute Description Example
<pos:'top'> Aligns the tooltip to the top.
<pos:'top-left'> Aligns the tooltip to the top left.
<pos:'top-right'> Aligns the tooltip to the top right.
<pos:'bottom'> Aligns the tooltip to the bottom.
<pos:'bottom-left'> Aligns the tooltip to the bottom left.
<pos:'bottom-right'> Aligns the tooltip to the bottom right.
<pos:'left'> Aligns the tooltip to the left.
<pos:'right'> Aligns the tooltip to the right.

<button class="button" data-uk-tooltip="{pos:'bottom-left'}" title="">...</button>

NOTEYou can find more details about the tooltip here.

Tabs

This section shows how easy it is to create a tabbed navigation with different styles.

The Tab component consists of clickable tabs, that are aligned side by side.

Class Description
.uk-tab Add this class to a <ul> element to define the Tab component. Use <a> elements as tab items within the list.
.uk-active Add this class to a list item to apply an active state.
.uk-disabled Add this class to a list item to apply a disabled state.

The data-uk-tab attribute is required for two purposes. Firstly, it enables the responsive behaviour. If the parent container is too small to accomodate all tabs, they will be combined into a dropdown, toggled by a single tab, which represents the active tab item.

And secondly, its functionality is coupled to the Switcher component, which is necessary to dynamically transition through different contents using tabbed navigation.

<ul class="uk-tab" data-uk-tab>
  <li class="uk-active"><a href="#">...</a></li>
  <li><a href="#">...</a></li>
  <li><a href="#">...</a></li>
  <li class="uk-disabled"><a href="#">...</a></li>
</ul>

There are many more options and layouts available for the tabs, for example centered tabs, tabs on the left, tabs on the right, etc. You will find all these details on the UIkit website.

NOTEYou can find more details and options about the lightbox here.

Accordions

This section shows how easy it is to create a list of items, allowing each item's content to be expanded and collapsed by clicking its header.

To create an Accrodion, add the uk-accordion class and the data-uk-accordion attribute to a container element. Add the uk-accordion-content class to each of the content sections within the container. Finally, add the uk-accordion-title class to any element, like a heading, above the content section to create a toggle.

Heading 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

<div class="uk-accordion" data-uk-accordion>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

  <h3 class="uk-accordion-title">...</h3>
  <div class="uk-accordion-content">...</div>

</div>

NOTEYou can find more details and options about the accordion here.

UIkit

The things you see here, in the Typography page, are just a quick overview of the most commonly used elements. There are actually many, many more cool things that you can use, like Utility classes, Overlays, Text Styles, Switchers, Toggles, Scrollspy, Smooth scroll, Dynamic Grids, Sliders, Slidesets, Slideshows, Parallax, Sticky elements and more!

UIkit is a lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces. It comes with a wide range of reusable and combinable components. All UIkit classes are namespaced, so they won't interfere with other frameworks and extensions you might be using.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną).
Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym.
Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej.

Pobierz formularz podania o misję kanoniczną pdf icon

Pobierz kartę informacyjną katechety (wypełniają osoby, które dopiero rozpoczynają pracę jako katecheta w Diecezji Opolskiej) pdf icon

 

 

Rok 2021

WRZESIEŃ

1 września – Rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2021/22.

9 września – Warsztat dla księży neoprezbiterów: „Jak rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego, by uniknąć problemów w szkole?”, dr Piotr Dobrowolski, Wydz. Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.

12-18 września – XI Tydzień Wychowania pod hasłem „W blasku ojcostwa”.

16 września – Dzień Katechety i Nauczyciela w Diecezji Opolskiej, Opole, ul. Drzymały 1A (Kościół seminaryjny/Aula)
Program:
- 16.30 Eucharystia
- 18.00 Wykład: „Bóg działa tu i teraz”. Kształtowanie osobowości Katechety – s. Anna Bałchan SMI
- 19.00 Komunikaty Wydziału Katechetycznego – ks. Jerzy Kostorz

29 września – Warsztat: „Tworzenie materiałów interaktywnych do wykorzystania na katechezie” (3 godz.), ks. Michał Krupa, warsztat w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Meet, godz. 19.30.

30 września:
- Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursach w roku szkolnym 2021/22: OTK Płock 2022, DKWR ŻAK 2022, Diecezjalny Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Metafizycznej 2022 (udział w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym Opole 2022 nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia – zob. Regulamin).


PAŹDZIERNIK

6 października – Warsztat: „Posługa katechety w świetle listu apostolskiego «Antiquum ministerium» i Dyrektorium o katechizacji” (3 godz.), ks. mgr lic. Artur Juzwa, Racibórz, Dom katechetyczny przy parafii Matki Bożej, ul. Jana Pawła II 6, godz. 19.00.

10 października – XXI Dzień Papieski pod hasłem „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”.

16 października – Warsztat: „Rok liturgiczny i celebracje w Katechezie Dobrego Pasterza” (4 godz.), dr Maria Ludwig, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, Pl. Katedralny 4, godz. 10.00.

19 października – Etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2022.

23 października – Warsztat: „Budowanie szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych” (4 godz.), s. Michaela Błachut ISSM, Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny, godz. 9.00.


LISTOPAD

6 listopada – Warsztat: „Skuteczna komunikacja oraz strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole” (4 godz.), ks. prof. Paweł Landwójtowicz, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, godz. 10.00 - warsztat odwołany.

17 listopada – Etap szkolny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej - Płock 2022: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.

18 listopada – Warsztat: „Współczesna muzyka jako narzędzie pracy z młodzieżą. Młodzi w świecie hip-hopu” (4 godz.), Kacper Gudzikowski, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, Pl. Katedralny 4, godz. 17.00 - warsztat odwołany.

19 listopada – Etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa”.

24 listopada – Warsztat: „Jak uniknąć infantylizacji ucznia i nauczyciela w pracy z dziećmi?” (3 godz.), mgr lic. Anna Świtała, Opole, Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00 - warsztat odwołany.

27 listopada – Dzień skupienia z bł. Chiarą Luce Badano, Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-Miedoni, ul. Cyryla Ratajskiego 8, prowadzący: ks. Łukasz Michalik, rozpoczęcie: godz. 9.00.

30 listopada – Ostateczny termin przeprowadzenia etapu szkolnego Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022.


GRUDZIEŃ

4 grudnia – Dzień skupienia z bł. Alojzym Ligudą i św. Janem Pawłem II, Winów, ul. Ogrodowa 7, kościół pw. Ducha Świętego, prowadzący: ks. Eugeniusz Ploch, rozpoczęcie: godz. 9.00 - dzień skupienia odwołany.

9 grudnia – Etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2022 (test w formie zdalnej).

9 grudnia – Etap finałowy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa” - termin przeniesiony na 2 połowę stycznia 2022 r.

17-19 grudnia – Rekolekcje adwentowe ze św. Ritą, Głębinów, Sanktuarium św. Rity (Ośrodek „Rybak”, Głębinów 18 b), prowadzący: ks. Przemysław Seń, rozpoczęcie: godz. 18.00 - rekolekcje odwołane.

23 grudnia-2 stycznia – Zimowa przerwa świąteczna.


 

Rok 2022

STYCZEŃ

6 stycznia – Orszak Trzech Króli, Opole.

13 stycznia – Warsztat: „Program Katecheza 2.0 – Jak obsługiwać? Z czego się składa? Jak wykorzystać jego pełen potencjał?” (4 godz.), Kacper Gudzikowski, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, Pl. Katedralny 4, godz. 17.00 - warsztat odwołany.

31 stycznia
– Termin nadsyłania zgłoszeń na Rekolekcje i Dni Skupienia w II semestrze.
– Termin nadsyłania prac na finał Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2022.

27 stycznia – Etap finałowy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa” - etap finałowy przeniesiony na inny termin.

31 stycznia-13 lutego – Ferie zimowe dla województwa opolskiego.


LUTY

4-6 lutego – Rekolekcje w czasie ferii z bł. Marią Luizą Merkert, Głuchołazy, Ośrodek „Skowronek”, ul. Gen. Andersa 74, prowadzący: o. Kazimierz Zdziebko OMI, rozpoczęcie: godz. 18.00 - rekolekcje odwołane.

14-27 lutego – Ferie zimowe dla województwa śląskiego.

25 lutego – Ostateczny termin przeprowadzenia etapu rejonowego Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022.


MARZEC

4-6 marca – Rekolekcje wielkopostne ze św. Franciszkiem z Asyżu, Góra Św. Anny, sanktuarium św. Anny (Dom Pielgrzyma), prowadzący: o. Kamil Tymecki OFM, rozpoczęcie: godz. 18.00 - rekolekcje odwołane.

9 marca – Etap diecezjalny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej - Płock 2022: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, godz. 11.00.

9 marca – Warsztat: „Opis stworzenia świata i opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone – warsztaty biblijne” (4 godz.), ks. dr Łukasz Florczyk, Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, godz. 16.00.

12 marca – Warsztat: „Zawsze za wszystko dziękujcie Bogu – sposoby wykonywania pudełek i ozdób wielkanocnych” (5 godz.), s. Michaela Błachut ISSM, Opole, Plac Katedralny 4a, Dom Katechetyczny, godz. 9.00.

16 marca – Warsztat: „Pedofilia w filmie – prowokacja czy wyzwanie?” (4 godz.),  ks. prof. dr hab. Marek Lis, Opole, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.

17 marca – Warsztat: „Trudny uczeń na katechezie. Metody i sposoby radzenia sobie w sytuacjach nagłych i stresowych na lekcjach” (3 godz.),  mgr Waldemar Wczasek, mgr Piotr Bechta, Opole, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.

26 marca – Dzień skupienia z bł. Prymasem Stefanem Wyszyńskim, Prudnik-Las, Sanktuarium św. Józefa (Klasztor Zakonu Braci Mniejszych), ul. J. Poniatowskiego 5, prowadzący: o. Dawid Zmuda OFM, rozpoczęcie: godz. 9.00.

30 marca – Finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2022.

31 marca-2 kwietnia – Finał ogólnopolski XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej - Płock 2022: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.


KWIECIEŃ

7 kwietnia – Etap finałowy Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie: „Idea olimpizmu - wychowanie do zwycięstwa", Opole, aula Wydziału Teologicznego UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 11.00.

14-19 kwietnia – Wielkanocna przerwa świąteczna.

20 kwietnia – Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę. Organizuje Duszpasterstwo Młodzieży "Ławka".

20 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Strzelce Opolskie | Dom Katechetyczny przy kościele Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, ul. Kołłątaja 9, godz. 16.00.

21 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Racibórz | Annuntiata - Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego, ul. Starowiejska 152, godz. 16.00.

23 kwietnia – Dzień skupienia z bł. Karolem de Foucauld, Strzelce Opolskie, ul. Kołłątaja 9, kościół św. Wawrzyńca, prowadzący: ks. Rudolf Nieszwiec / Małe Siostry Jezusa, rozpoczęcie: godz. 9.00.

25 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Kluczbork | Dom Katechetyczny przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku, ul. Jana Pawła II 7, godz. 16.00.

26 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Opole | ul. Drzymały 1a | aula dolna (za kościołem), godz. 16.00.

28 kwietnia – Synodalna konferencja przedmiotowo-metodyczna | Nysa | Diecezjalny Dom Formacyjny w Nysie, ul. Emilii Gierczak 2), godz. 16.00.


MAJ

15 maja – Warsztat: „Nowe pytania etyczne, które postawiły pandemia i wojna” (4  godz.),  ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Opole, Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a, godz. 16.00.


CZERWIEC

czerwiec – Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Opolskiej.

6 czerwca – Etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022 w Raciborskim Centrum Kultury, godz. 10.00.

9 czerwca – Uroczysta gala wręczenia nagród podsumowująca konkursy diecezjalne organizowane przez Wydział Katechetyczny, Opole, ul. Drzymały 1a (Aula), godz. 11.00.

24 czerwca – Zakończenie roku szkolno-katechetycznego 2021/22.

27 czerwca – Dzień skupienia ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim, Brynica k. Opola, ul. Klasztorna 3a, Domek Rekolekcyjny, prowadzący: ks. Jerzy Kostorz, rozpoczęcie: godz. 9.00.

29 czerwca-1 lipca – Rekolekcje wakacyjne: Camino (Droga św. Jakuba) – „Nyska droga Camino”, prowadzący: ks. Piotr Bekierz.


LIPIEC

7 - 14 lipca – Jubileuszowa Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli do Słowenii z Biskupem Opolskim.

Zamieszczamy program tegorocznych dni skupienia oraz rekolekcji. Przypominamy, że zgodnie z "Zasadami posługi katechetycznej w diecezji opolskiej" każdy katecheta jest zoobowiązany do uczestniczenia w ciągu roku w dniu skupienia i raz na 2 lata w rekolekcjach.

Zapraszamy również do uczestniczenia w pielgrzymkach. Jednodniowa pielgrzymka jest równoznaczna z uczestnictwem w dniach skupienia, a wakacyjna pielgrzymka jako uczestnictwo w rekolekcjach.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami. Od tego roku ze względu również na obecną sytuację jedyną możliwością dokonania opłaty za udział w dniach skupienia oraz rekolekcjach będzie przelewem na podane konto na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji czy dnia skupienia.

skupienieDNI SKUPIENIA

Podczas tegorocznych dni skupienia jak również rekolekcji będą nam towarzyszyły postacie błogosławionych oraz świętych. Program każdego dnia skupienia jest ramowy: adoracja, konferencja, spotkanie, Eucharystia. Rozpoczynamy o godz. 9.00, a kończymy ok. 13.00.

1. Dzień Skupienia z bł. Chiara Luce Badano

Miejsce: Racibórz-Miedonia, Cyryla Ratajskiego 8, Diecezjalny Dom Formacyjny
Prowadzący: Ks. Łukasz Michalik
Termin: 27.11.2021, sobota, g. 9.00
Opłata: 30 zł.

2. Dzień Skupienia z bł. Alojzym Ligudą i św. Janem Pawłem II

Miejsce: Opole-Winów, ul. Ogrodowa 7, kościół pw. Ducha Świętego
Prowadzący: ks. Eugeniusz Ploch
Termin: 04.12.2021, sobota, g. 9.00 - dzień skupienia odwołany
Opłata: 30 zł.

3. Dzień Skupienia z bł. Prymasem Wyszyńskim

Miejsce: Prudnik-Las, ul. Poniatowskiego 5, Sanktuarium św. Józefa
Prowadzący: o. Dawid Zmuda OFM
Termin: 26.03.2022, sobota, g. 9.00 - zapisy zakończone
Opłata: 30 zł.

4. Dzień Skupienia z bł. Karolem de Foucauld

Miejsce: Strzelce Opolskie, ul. Kołłątaja 9, kościół pw. Św. Wawrzyńca
Prowadzący: ks. Rudolf Nieszwiec, Małe Siostry Jezusa
Termin: 23.04.2022, sobota, g. 9.00 
Opłata: 30 zł.

5. Dzień Skupienia z ks. Franciszkiem Blachnickim

Miejsce: Brynica, ul. Klasztorna 3a, Domek Rekolekcyjny
Prowadzący: ks. Jerzy Kostorz
Termin: 27.06.2022, poniedziałek, g. 9.00
Opłata: 30 zł.

rekolekcjeREKOLEKCJE

Podczas rekolekcji będą nam towarzyszyły postacie błogosławionych oraz świętych. Rekolekcje rozpoczynamy w dniu przyjazdu o godz. 18.00, a kończymy w dniu wyjazdu po obiedzie.

6. Rekolekcje adwentowe ze św. Ritą

Miejsce: Głębinów, sanktuarium św. Rity 
Prowadzący: ks. Przemysław Seń
Termin: 17-19.12.2021, piątek – Niedziela - rekolekcje odwołane
Opłata: 240 zł

7. Rekolekcje feriowe z bł. Marią Luizą Merkert

Miejsce: Głuchołazy, gen. Andersa 74, Ośrodek Skowronek
Prowadzący: o. Kazimierz Zdziebko OMI
Termin: 4-6.02.2022, piątek – Niedziela - rekolekcje odwołane
Opłata: 220 zł

8. Rekolekcje wielkopostne ze św. Franciszkiem z Asyżu

Miejsce: Góra Św. Anny, aleja Jana Pawła II 7, Dom Pielgrzyma
Prowadzący: o. Kamil Tymecki OFM
Termin: 4-6.03.2022, piątek – Niedziela - rekolekcje odwołane
Opłata: 220 zł

9. Rekolekcje wakacyjne -Camino droga św. Jakuba

Miejsce: Nyska droga Camino
Prowadzący: ks. Piotr Bekierz
Termin: 29.06 - 1.07.2022 środa - piątek
Opłata: W zależności od ilości Uczestników.

pielgrzymkiPIELGRZYMKI

Zapraszamy Katechetów i Nauczycieli do uczestniczenia w Diecezjalnych Pielgrzymkach. Jednodniowa pielgrzymka jest równoznaczna z uczestnictwem w dniach skupienia, a wakacyjna pielgrzymka jako uczestnictwo w rekolekcjach. Formularz zgłoszeniowy na pielgrzymki będzie osobno i zostanie podany w późniejszym terminie.

1. Weekendowe Pielgrzymki Katechetów i Nauczycieli śladami św. Jana Pawła II oraz śladami bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego

W tym roku szkolnym chcemy zorganizować 2 pielgrzymki weekendowe dla Katechetów i Nauczycieli. Szczegółowy program oraz zapisy będą zamieszczone na naszej stronie wydziałowej.

2. Wakacyjna Pielgrzymka Katechetów i Nauczycieli

Ze względów na pandemię propozycja pielgrzymki zostanie podana w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie.


dzien skupieniaINFORMACJE

▪ Dzień skupienia rozpoczynamy o godz. 9.00, kończymy tego samego dnia ok. godz. 13.00. W trakcie Dnia Skupienia nie zapewniamy pełnego posiłku.
▪ Rekolekcje rozpoczynamy w dniu przyjazdu o godz. 18.00, a kończymy w dniu wyjazdu po obiedzie.
▪ Prosimy o punktualne przybycie!
▪ Opłatę za udział w dniach skupienia oraz rekolekcjach dokonuje się przelewem na poniżej podane konto na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji czy dnia skupienia.
▪ Zgłoszenie udziału w Rekolekcjach i Dniach Skupienia dokonujemy tylko drogą elektroniczną.

formularz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Najpierw za pomocą formularza zgłoszeniowego należy wybrać rekolekcje bądź dzień skupienia i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostałow wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się.

▪ Zgłoszenie udziału w Rekolekcjach i Dniach Skupienia dokonujemy tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w link
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zgłoszenie zostało przeprowadzone pomyślnie.

przelew

PRZELEW

Następnie Osoba zgłoszona dokonuje opłaty za udział w rekolekcjach bądź dniu skupienia za pomocą przelewu. Należy dokonać przelewu na 14 dni przed datą rozpoczęcia rekolekcji bądź dnia skupienia.

Dane potrzebne do przelewu za udział w rekolekcjach czy też dniu skupienia:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: REKOLEKCJE / DZIEŃ SKUPIENIA nr ... (i tutaj piszemy numer rekolekcji bądź dnia skupienia).