Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Mk 8, 27-35)

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je".

DOBRE SŁOWO

Krzyż

DZIELENIE

Każdy z nas, niesie na swoich plecach jakiś krzyż, jakieś cierpienie. Są w życiu człowieka dwa sposoby na to, żeby nosić swój krzyż. Jedne takie, kiedy człowiek niesie swój krzyż sam. To są sytuacje najczęstszy. Człowiek, skupia wszystkie swoje siły na krzyżu, który niesie. Cierpienie przysłania wzrok. Ale są też takie, które mogą przezwyciężyć rozpacz. W takich sytuacjach wiemy, że nie jesteśmy w naszym cierpieniu sami. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa nas do tego abyśmy nieśli swój krzyż razem z Nim. Co oznacza krzyż Chrystusa? Krzyż, który niesie Chrystus, jest przede wszystkim znakiem nadziei. Wskazuje nam, jaką drogą przychodzi do człowieka zbawianie. Z tego krzyża słychać głos przebaczenia. Głos ten oznacza, że zło nie ma na tym świecie ostatniego słowa.

MODLITWA

Jezu poślij nam Swojego Ducha, aby krzyże, które dźwigamy nie przysłaniał nam Twojej Miłości i prawdy o tym kim jesteśmy.

AUTOR

Marcin Olszewski | Prószków