Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Mk 4, 35-41)

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: "Przeprawmy się na drugą stronę". Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: "Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?" On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: "Milcz, ucisz się!" Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!" Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: "Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?"

DOBRE SŁOWO

On jest

DZIELENIE

Jezus wraz z uczniami znajduje się w łodzi. Podczas przeprawy „na drugą stronę” uczniowie doświadczają zagrożenia, lęku i własnej niemocy. Fale biją w łódź, woda wlewa się do środka, Jezus natomiast śpi. Ileż razy to doświadczenie było i naszym udziałem… ileż razy życiowe fale biły w naszą łódź, ileż razy dane nam było przeżywać lęk, bezradność i własną słabość i krzyczeć do Boga, że nic Go to nie obchodzi. A On, wydawało się, jakby był nieobecny.
Jezus prowadzi uczniów i każdego z nas, na głębię, ku większej dojrzałości. Pozwala, by w życiu ucznia działy się sytuacje trudne, chcąc przez to umocnić jego wiarę. On sam zaś jest cichy, ale w pełni obecny. Obudzony przez zatrwożonych uczniów ucisza wicher i nastaje „głęboka cisza”, która tak bardzo kontrastuje z zachowaniem apostołów. Moc Jego Słowa przywraca ciszę i pokój. On rzekł i stało się. Jezus bowiem swoim Słowem panuje nad chaosem, nad potęgą bijących w łódź fal. On jest także w samym centrum naszego życiowego chaosu, naszych lęków i słabości. On – Pan rzeczy niemożliwych – może uciszyć każdy wicher i każdą burzę, która uderza w naszą codzienność, jeśli Mu na to pozwolimy…

MODLITWA

Jezu, umocnij moją wiarę w to, że cokolwiek się dzieje i cokolwiek się stanie, Ty jesteś.

AUTOR

s. Edyta – Agnieszka Kapij | Zborowskie