Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Mk 3, 20-35)

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: "Odszedł od zmysłów". A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: "Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma ducha nieczystego". Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie". Odpowiedział im: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką".

DOBRE SŁOWO

Rodzina

DZIELENIE

Na ziemi żyje ponad 7 mld ludzi. Każdy z nich potrzebuje drugiego człowieka. Kogoś bliskiego, kochanego, z kim utożsamia się i dla niego poświęca życie. Jednak chorobą współczesnych ludzi jest „samotność” i „odrzucenie”.
Dzisiejsza Ewangelia przynosi Ci  Dobrą Nowinę, że Jezus ma lekarstwo na Twoją samotność. Możesz należeć do Jego rodziny , mimo że nie łączą cię z Jezusem więzy krwi i żyjesz ponad dwa tysiące lat później. W jaki sposób? To  pełnienie woli Bożej czyni Cię krewnym Jezusa.  
A co jest wolą Boga?
Jest nią  przyjęcie  Dobrej Nowiny, z którą Jezus przyszedł na świat- że  Bóg kocha Cię miłością bez granic, dla Ciebie wysłał na świat swojego Syna, który przyjął cierpienie i krzyż -umarł i zmartwychwstał ,by pokonać szatana i usynowić Cię . Jezus  pragnie abyś mógł wołać do Boga  Abba- Ojcze i czuć się Jego ukochanym dzieckiem. Możesz dzisiaj oddać Mu swoją samotność , przyjąć Jego miłość i  stać się członkiem tej wyjątkowej rodziny. Jezus zaprasza Cię ,abyś był Jego  bratem ,siostrą, matką…
Tylko czy Ty tego pragniesz?

MODLITWA

Boże Ojcze Ty ukochałeś ludzi miłością odwieczną. Pomóż nam uwierzyć w to  ,że  Ty jesteś  źródłem miłości, które może zaspokoić  nasze pragnienie bycia kochanym. Amen

AUTOR

Joanna Rawska | Opole