Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(J 15, 26-27; 16, 12-15)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi".

DOBRE SŁOWO

Świadek

DZIELENIE

Pomiędzy wierzącym a treścią jego wiary znajduje się świadek, który dla wierzącego jest wiarygodny. Ważne, w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy! Chrześcijaństwo opiera się na wierze w Jezusa jako Świadka jedynego Boga. Apostołowie uwierzyli w Jezusa, to znaczy uznali go za autentycznego Świadka Boga Ojca. Momentem kluczowym uznania świadectwa Jezusa było Jego zmartwychwstanie, które ukazało w nowym, przekonywującym świetle słowa i czyny Mistrza z Nazaretu. Co więcej, ci, którzy uwierzyli Jezusowi-Świadkowi, sami poczuli się wezwani do kontynuowania tegoż świadectwa. W ten sposób od Świadka Jezusa poprzez Apostołów i kolejnych świadków orędzie chrześcijańskie głoszone jest od dwóch tysięcy lat.
Nierzadko jest to świadectwo wymagające ofiary. W raporcie Kirche in Not możemy na przykład przeczytać: James, 20-letni ochroniarz biskupa [Chartumu w Sudanie] powiedział, że w szkole państwowej, do której uczęszcza, nauczyciele regularnie biją go kijem za to, że upiera się, by w niedzielę opuszczać lekcje i iść na Mszę. A jednak on się nie zraża: „Jestem chrześcijaninem. Moim obowiązkiem jest iść do kościoła i nikt nie ma prawa mi tego zabraniać”.
Kościół potrzebuje dziś katolików-świadków, a nie klientów, którzy kilka razy w życiu chcą „przyjąć” jakiś sakrament. Czy Jezus Chrystus jest dla mnie Świadkiem – Zmartwychwstałym Synem Boga? Czy  jako chrześcijanin daję świadectwo wiary w domu, szkole, w Internecie?

MODLITWA

Duchu Święty uczyń mnie świadkiem wiary. „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij me serce miłością, ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją, Twoją napełnij mądrością”.

AUTOR

Bernadeta Ploch | Rozmierka, Sucha