Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Mk 16, 15-20)

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

DOBRE SŁOWO

Niebo

DZIELENIE

Jezus zaprasza nas dzisiaj wszystkich do Nieba. I to nie jakiegoś odległego i niedostępnego miejsca jakie znamy z różnych przekazów mitycznych czy też jednej z krain stanowiących zaświaty, ale nieba, które jest stanem wielkiej radości duszy spowodowanego wiecznym przebywaniem z Bogiem. Przebywaniem, które może się rozpocząć tu i teraz: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony”. Dzięki przyjęciu Słowa Jezusa i zawierzeniu mu swojego życia nasze serca stają się niebem, w którym zamieszkuje Chrystus. Bliskość Jezusa sprawia, że już tu na ziemi zaczynamy doświadczać Jego miłości, pokoju i wiecznej radości.
Wybór należy jednakże do nas. Jezus zapraszając nas zostawia nam pełną wolność podjęcia decyzji. To ode mnie zależy, czy oddam swoje życie Jezusowi i dzięki Niemu odkryję pełnię swojego życia, czy też będę żył w lęku, zagubieniu i poczuciu bezsensu. Moc Pana uwalnia bowiem od wszelkich „demonów”, uzależnień, strachu, poczucia winy. Pozwala nie tylko mierzyć się z trudami własnego życia, ale także wspierać innych. I tak tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego staje się dla nas źródłem wielkiej radości. Przypomina nam o czymś wielkim – o tym, że istnieje niebo. Już tu… na ziemi…

MODLITWA

Panie Jezu dziękuję Ci za Twoje zaproszenie do życia w bliskości z Tobą! Niech Twoja miłosierna miłość przemienia moje serce by było gotowe do życia w niebie!

AUTOR

Gabriela Midek-Botor | Opole