Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

DOBRE SŁOWO

Miłość

DZIELENIE

Jezus nas na tyle ukochał, że oddał za nas życie umierając na krzyżu.
Pan Bóg nas umiłował, dał nam życie, pomaga w trudnych chwilach, wspiera nas.
On daje nam najwięcej miłości. Obdarzył miłością, która jest wieczna.
Miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu.
Bóg umiłował nas, abyśmy miłowali innych. Nakazał, abyśmy się wszyscy miłowali.  
Pragnie, by to uczucie było szczere.
Pan Jezus chce, abyśmy nie byli w stosunku do siebie wrodzy. Zależy Mu na tym, abyśmy sobie przebaczali i miłowali się.
Dlaczego bywa inaczej? Dlaczego są rodziny skłócone? Dlaczego babcia z miłością upominająca wnuka może usłyszeć „nie wtrącaj się”?
Bóg nam mówi, żebyśmy się miłowali, a my się nie miłujemy.
Korzystamy z możliwości szybkiego kontaktu. Mamy tak wielu znajomych. Czy te warunki sprzyjają praktykowaniu miłości bliźniego?  Czy wykorzystujemy je dobrze?
Czy mój kontakt z osobami, które mnie kochają i które ja kocham nie ograniczam do przeglądnięcia nowych wiadomości, postów, relacji?  
A jaki jest mój kontakt z Bogiem?

MODLITWA

Panie, naucz nas w miłości Twojej trwać. Otwórz me serce, pozwól zobaczyć miłość. Naucz obdarzać tą miłością innych.

AUTOR

Klaudia Młynarczyk | Kędzierzyn-Koźle