Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

dzien katechety 16 09 2021 45

W dniu 16 września 2021 r. w Opolu odbył się Dzień Katechety i Nauczyciela w diecezji opolskiej. Eucharystii w kościele seminaryjnym przewodniczył bp Andrzej Czaja, a homilię wygłosił bp Rudolf Pierskała. Zwracając się do zebranych katechetów, sióstr zakonnych i księży, bp Pierskała podkreślił w czasie homilii, że katecheta powinien swoim życiem nie tyle popychać, co pociągać i przyciągać innych do Boga. Odnosząc się do czytania z 1 Listu do Tymoteusza zachęcał obecnych, by byli dla swoich uczniów wzorem w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. „To jeden z warunków zdobywania autorytetu i szacunku u swoich uczniów” – stwierdził biskup. Zwrócił uwagę, że posługa katechety to szczególny charyzmat, stąd katecheci są charyzmatykami wezwanymi do głoszenia słowa Bożego nie tylko w szkole, ale i poza nią. Zachęcał też katechetów, by w swej posłudze odznaczali się wytrwałością i cierpliwością.

W czasie Eucharystii zamiast lekcjonarza i ewangeliarza wykorzystany został rękopis Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, który jest efektem przeprowadzonego przez Wydział Katechetyczny  w 2020 roku projektu „Razem przepisujemy Biblię", w którym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, katecheci oraz całe rodziny. Liturgię Mszy św. uświetnił zespół „Omega” z parafii Matki Bożej w Raciborzu.
W drugiej części spotkania głos zabrał bp Andrzej Czaja, kierując do katechetów pasterskie słowo, w którym zapewnił katechetów, że na Mszy św. modlił się dla nich o zapał ewangelizacyjny i o poczucie odpowiedzialności za cały Kościół. Zaznaczył, że posługa katechety jest w obecnym etapie historii Kościoła w Polsce nie tylko bardzo trudna, ale też wyjątkowo ważna oraz że w obecnym czasie katecheta to dla wielu z młodego pokolenia tak naprawdę jedyna twarz Kościoła, z którą się spotykają. „Im bardziej jest to twarz podobna do Jezusowej, tym lepiej. Miejcie tego świadomość” –  mówił do katechetów biskup opolski.
Gościem specjalnym tej części spotkania była s. Anna Bałchan SMI ze Stowarzyszenia PoMOC, która na co dzień pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, ofiarom prostytucji i ich rodzinom, ofiarom handlu kobietami. W 2001 r. założyła w Katowicach Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom. Podczas spotkania s. Anna poprowadziła wykład, pt. „Bóg działa tu i teraz. Kształtowanie osobowości katechety we współczesnym świecie”, dzieląc się z zebranymi swym świadectwem posługi wśród kobiet.
Spotkanie podsumował Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. Jerzy Kostorz, dziękując za przybycie tak licznie zgromadzonym katechetom oraz przedstawicielom oświaty: panu Aleksandrowi Iszczukowi – Naczelnikowi Wydziału Oświaty UM Opola oraz panu Tomaszowi Kowalskiemu – z-cy Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Opolskiego Kuratorium Oświaty.

Posłuchaj homilii Biskupa Rudolfa Pierskały wygłoszonej podczas Mszy św. w Dniu Katechety i Nauczyciela.