Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

dzien katechety 2021 09 16

W imieniu Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai serdecznie zapraszamy wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników oświaty, Katechetów świeckich, Siostry zakonne oraz Księży katechizujących, do uczestnictwa w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w czwartek, 16 września 2021 roku w kościele seminaryjnym w Opolu.

Gościem specjalnym tegorocznej konferencji będzie s. Anna Bałchan SMI. Na co dzień Siostra pomaga kobietom i ich dzieciom zagrożonym lub dotkniętym przemocą seksualną, ofiarom prostytucji i ich rodzinom, ofiarom handlu kobietami. W 2001 założyła Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach, funkcjonujące obecnie jako Stowarzyszenie „PoMOC” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach.

Spotkanie rozpoczynamy Eucharystią o godz. 16:30 w kościele seminaryjnym pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai. Po Mszy konferencja oraz najważniejsze informacje Wydziału Katechetycznego.

Zapraszamy również wszystkich Nauczycieli, pracowników oświaty na wspólne rozpoczęcie roku szkolnego, będzie to zarazem inauguracja roku szkolno-katechetycznego połączona z konferencją przedmiotowo-metodyczną. Na zakończenie spotkania będą wystawiane zaświadczenia. Niech nikogo z nas nie zabraknie na tym wydarzeniu. Prosimy zabrać ze sobą świece.

Gdyby w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną były jakieś przeciwskazania co do organizacji tego wydarzenia to będziemy na bieżąco informowali - prosimy śledzić naszą stronę.