Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

dyspensa k wirus 2020

Z troski o życie i zdrowie w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii, na podstawie Kan. 87 KPK, w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku), udzielam wszystkim wiernym przebywającym w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, w okresie od III do V niedzieli, trwającego właśnie Wielkiego Postu, dyspensy od tego, o czym mowa w Kan. 1247 KPK, czyli od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkich tych, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Ponadto zobowiązuje wszystkich wiernych przebywających w tym czasie na terenie diecezji opolskiej, szczególnie zaś proboszczów i rektorów kościołów, do przestrzegania zasad zapisanych w wyżej wspomnianym „Zarządzeniu”.

Równocześnie zachęcam tych, którzy pragną skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, do duchowego uczestniczenia w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o powstrzymanie szerzącej się epidemii oraz ofiarowania swoich modlitw i cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin.

Biskup Opolski

+ Andrzej Czaja


Drodzy Katecheci!

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od 12.03.2020 r do 25.03.2020 r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Wychowawców, Katechetów, aby powiadomili uczniów, że to czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół ma na celu przede wszystkim zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa. Dlatego też uczniowie powinni pozostać w domu, aby maksymalnie ograniczyć kontakty z innymi osobami. To nie jest czas ferii tylko czas kwarantanny.

Prosimy również Katechetów o przekazanie treści dyspensy Biskupa Opolskiego oraz nade wszystko zachęcenie uczniów, aby w domach zdobywali wiedze, przez czytanie książek, przerabianie materiałów, rozwijanie pasji, a jeśli to możliwe, żeby brali udział w zajęciach online.

Zachęcamy do podjęcia modlitwy w intencji chorych, służby zdrowia oraz tych wszystkich, którzy dążą do zatrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Z poważaniem

ks. Jerzy Kostorz

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu