Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

plakat olimpiada 09 2022Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Fundacja Jakuba Błaszczykowskiego LUDZKI GEST oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Urzędem Miasta Opola, organizują konkurs wiedzy Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie, 10 edycja: Koszykówka. Motywacyjna wartość sportu w edukacji, wychowaniu i w życiu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone są z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z koszykówka. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play”, „Stop zwolnieniom z WF-u” oraz projekt MEiN.
Realizacja wszystkich tych działań będzie opierać się na próbie ukazania motywacyjnej roli sportu. Aktywność fizyczna posiada ogromny potencjał jako katalizator motywacji w różnych dziedzinach życia społecznego, m.in. relacjach społecznych, zachowaniach prozdrowotnych czy aktywności środowiskowej. Staje się to szczególnie ważne w życiu młodych ludzi, u których obserwujemy dynamiczny rozwój fizyczny i psychospołeczny. Wyniki badań naukowych z zakresu psychologii sportu sugerują, że zajęcia sportowe mogą potencjalnie wspierać motywację wewnętrzną poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb psychologicznych autonomii, kompetencji i pokrewieństwa.
Realizacja projektu może wspomóc oddziaływanie innego programu MEiN: „Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej”.
Tegoroczna edycja OWiWwS zakłada także czynny udział w projekcie nauczycieli–opiekunów uczniów biorących udział w konkursie (szczegóły w Regulaminie).

ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

• Do konkursu można zgłosić każdą szkołę ponadpodstawową. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie tego formularza.
• Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną do 30 września 2023 r. Po dokonaniu zgłoszenia na adres mailowy Nauczyciela zgłaszającego zostaną przesłane materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.
• Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl

LITERATURA KONKURSU

Etap szkolny

 
 
3. Polska Liga Koszykówki – Wikipedia
 
4. Reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn – Wikipedia
 
5. Reguły gry w koszykówkę – Wikipedia
 
6. Międzynarodowa Federacja Koszykówki – Wikipedia
 
7. „Gwiazda NBA, Steph Curry, usłyszał od matki, że rozważała jego aborcję, ale „Bóg miał swój plan” 
 
8. „Znani chrześcijanie”
 
9. „Papież: sport to „sakrament piękna”  http://idziemy.pl/kosciol/papiez-sport-to-sakrament-piekna-
 
 
 
12. „Koszykówka – historia, zasady i ciekawostki o koszykówce” https://mccmedale.pl/koszykowka-historia-zasady-i-ciekawostki-o-koszykowce/
 
13. „Stara i nowa koszykówka – jak zmieniło się NBA?” https://www.gosc.pl/doc/8071684.Stara-i-nowa-koszykowka-jak-zmienilo-sie-NBA
 
14. „Nowa gwiazda polskiego sportu?”
 
15. „Kobe Bryant – kochający ojciec, fenomen współczesnej koszykówki i… katolik”
 
16. Historia Polskiej Ligi Koszykówki
 
17. Fenomen świętości 15-letniego Carla Acutisa https://www.gosc.pl/doc/7878105.Fenomen-swietosci-15-letniego-Carla-Acutisa
 
18. „Bł. Carlo Acutis – apostoł Eucharystii”
 
19. „Nastawienie zwycięzcy – Michael Jordan”
 
20. „Muzyka i koszykówka to naprawdę dobrana para”
https://trojka.polskieradio.pl/artykul/3091040,Muzyka-i-sport-to-naprawde-dobrana-para
 
21. „Dziesięć decyzji, które zmieniły koszykówkę i NBA” https://youtu.be/y3rvwN7ojlA
 
22. Denis Rodman – Wikipedia
 
23. „Marcin Gortat: Pomoc innym ludziom daje mi radość i wielką energię do działania” https://sportowefakty.wp.pl/koszykowka/619396/marcin-gortat-pomoc-innym-ludziom-daje-mi-radosc-i-wielka-energie-do-dzialania
 
24. „Matka Carla Acutisa: każdego dnia żył Bożą obecnością (wywiad)” http://www.idziemy.pl/wiara/matka-carla-acutisa-kazdego-dnia-zyl-boza-obecnoscia-wywiad-/66035/2/
 
25. Łukasz Piszczek, „Konfrontacje z meczowymi wyzwaniami”
 
26. Weronika Zaremba, „Zdrowotne oraz społeczno-etyczne aspekty sportu w nauczaniu Jana Pawła II” http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-bb9a94c2-42a0-479e-b415-fa934e3847c4
 
27. Łukasz Piszczek „Budowanie swojej pozycji w dorosłej piłce. Pewność siebie. Skąd się bierze. Jak ją budować” 

 

Etap finałowy - do etapu finałowego obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz:

1. „Motywacja w sporcie – co warto o niej wiedzieć” https://www.mentaltrack.pl/motywacja-w-sporcie/
 
2. „Tajemnice motywacji Jordana, Bryanta i Shaq'a”
 
 
4. „Motywacja w sporcie i aktywności fizycznej”, Barbara Zmaczyńska-Witek, w: „Motywacja w sporcie, edukacji i życiu”

ETAP SZKOLNY

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele zgłaszający udział szkoły
w konkursie. Nauczyciel zgłaszający otrzymuje na skrzynkę mailową test dla ucznia, test z kluczem odpowiedzi oraz protokół przeprowadzenia etapu szkolnego.
2. Nauczyciel zgłaszający szkołę, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia i zajęli pięć pierwszych miejsc – każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 najlepszych uczniów (jeśli szkoła tworzy Zespół Szkół wówczas można zgłosić po pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tworzącej Zespół Szkół, np. technikum – 5 uczniów i szkoła branżowa – 5 uczniów).
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).
5. W przypadku, gdy uczeń poprawia w teście błędną odpowiedź, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem (dotyczy tylko zadań z odpowiedziami do wyboru a, b, c lub a, b, c, d). W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

ETAP FINAŁOWY

1. Etap finałowy odbędzie się w Opolu (aula seminaryjno-akademicka, ul. Drzymały 1a).
2. Za przebieg etapu finałowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez Organizatora, które upoważnione są do powołania Komisji Konkursowej.
3. W przypadku, gdy uczeń poprawia w teście finałowym błędną odpowiedź, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem (dotyczy tylko zadań z odpowiedziami do wyboru: a, b, c lub a, b, c, d). W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
4. O kolejności zajętych miejsc wśród laureatów decyduje liczba punktów zdobytych w finale – w przypadku identycznej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników, pod uwagę będą brane punkty zdobyte w etapie szkolnym.
5. Komisja Konkursowa przedstawia wyniki finału na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminie siedmiu dni od zakończenia finału ogólnopolskiego.

TERMINARZ KONKURSU

• Do 30 września 2023 r. - przyjmowanie zgłoszeń szkoły, szczegółowe informacje na stronie www.wk.diecezja.opole.pl 
• Etap szkolny – 18 października 2023 r. (materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego nauczyciel otrzymuje na swój adres mailowy podany przy zgłoszeniu szkoły).
• Etap finałowy – 23 listopada 2023 r. (godz. 11.00), aula seminaryjno-akademicka w Opolu, ul. Drzymały 1a.
• Konferencja i gala wręczenia nagród dla laureatów, opiekunów i szkół – 7 grudnia 2023 r., aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76 w Opolu.
 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Urząd Miasta Opola
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO

NAGRODY

Przykładowe nagrody dla zwycięskich uczniów:

-zestawy meblowe,
-piłki i koszulki z autografami Reprezentantów Polski,
-vouchery: do sklepów sportowych i sklepów z elektroniką,
-sprzęt sportowy i elektroniczny,
-inne atrakcyjne nagrody.

Przykładowe nagrody dla nauczycieli:

-koszulki z autografami Reprezentantów Polski,
-piłki i sprzęt sportowy,
-sprzęt elektroniczny,
-inne atrakcyjne nagrody.

Przykładowe nagrody dla szkół:

-sprzęt sportowy,
-wycieczka szkolna zorganizowana przez biuro podróży,
-sprzęt elektroniczny,
-vouchery na zakupy w sklepach sportowych i elektronicznych,
-inne atrakcyjne nagrody.


REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1) Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Urząd Miasta Opola.
2) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Cele konkursu

1) Propagowanie wartości w sporcie.
2) Ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem.
3) Poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży.
4) Propagowanie zachowań fair play.
5) Promocja regularnej aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
6) Motywowanie do uczęszczania na lekcje WF-u i propagowanie pasji sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych.
7) Poznawanie nauczania Kościoła katolickiego i papieży na temat sportu i aktywności fizycznej.
8) Popularyzowanie wśród uczniów sportów drużynowych, a zwłaszcza koszykówki.
9) Poznawanie historii Reprezentacji Polski w koszykówce oraz legend sportu.
10) Wykorzystanie motywacyjnej roli sportu.
11) Zachęcenie uczniów do zdrowej rywalizacji, nawiązywania współpracy, pracy nad sobą, refleksji nad swoim stylem życia w kontekście zdrowia.
12) Zachęcenie do uprawiania sportu, pokonywania własnych słabości, czerpania inspiracji z pozytywnych wzorców osobowych.

Warunki uczestnictwa, terminarz

1) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2) Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, szkół branżowych.
3) Zgłoszenia udziału w konkursie następują poprzez wypełnienie formularza na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
4) Konkurs Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie odbywa się w dwóch etapach:
- etap szkolny (test wiedzy) – 18.10.2023,
- etap finałowy (test wiedzy) – 23.11.2023, godz. 11.00 (aula seminaryjno-wydziałowa, Opole, ul. Drzymały 1a).
5) Zwieńczenie konkursu stanowi konferencja i gala wręczenia nagród – 7.12.2023 (aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76 w Opolu).
6) We wszystkich etapach konkursu uczniowie startują indywidualnie.
7) Podejmując decyzję udziału w konkursie uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania Regulaminu.
8) Jeśli uczniowie uczęszczają do zespołu szkół wówczas do etapu finałowego kwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły (tzn. z liceum, technikum bądź szkoły branżowej), którzy zdobyli co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

Przebieg konkursu

A) Uczniowie

1. Organizatorzy konkursu opracowują testy dla uczniów.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania właściwy dla danego etapu zestaw zadań.
3. Czas przeznaczony na wypełnienie testu na każdym etapie: 45 min.

B) NAUCZYCIELE-OPIEKUNOWIE

4. W konkursie uczestniczą również nauczyciele. Każdą szkołę reprezentować powinni nauczyciele religii oraz nauczyciele wychowania fizycznego. W każdej szkole, która zgłasza
uczniów do konkursu, uczniami zajmuje się dwuosobowy zespół nauczycieli (rekomendowane – W-Fu i katechezy), co sprawia, że zostaje nawiązana współpraca w obszarze wychowania, która może zaowocować dalszymi działaniami w przyszłości.
5. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniu z zakresu motywacyjnej roli sportu w edukacji, wychowaniu i życiu oraz będą mieli za zadanie przeprowadzenie ankiety.

C) SZKOŁY

6. Za przeprowadzenie ankiety szkoła może otrzymać dodatkowe punkty w kategorii: nagroda dla szkoły.

Kryteria przyznawania nagród

1. Nagrody otrzymują zarówno uczniowie, którzy zwyciężyli w OWiWwS, jak również nauczyciele oraz szkoły, do których uczęszczają uczniowie-laureaci.
2. UCZNIOWIE-LAUREACI – przy nagradzaniu Organizatorzy biorą pod uwagę liczbę punktów zdobytych w finale (w przypadku identycznej ilości punktów dwóch lub więcej uczestników, pod uwagę będą brane punkty zdobyte w etapie szkolnym).
3. NAUCZYCIELE – przy nagradzaniu Organizatorzy biorą pod uwagę również:
- miejsca zajęte przez uczniów-laureatów w finale,
- udział w szkoleniu z zakresu motywacyjnej roli sportu w edukacji wychowaniu i życiu,
- przeprowadzenie ankiety.
4. SZKOŁY – przy nagradzaniu Organizatorzy biorą pod uwagę również:
- ilość uczniów, którzy wzięli udział w konkursie począwszy od etapu szkolnego,
- ilość uczniów-laureatów.

Ustalenia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w Regulaminie, decyzję podejmują Organizatorzy konkursu.
2. Regulamin, literatura, aktualne informacje oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu www.wk.diecezja.opole.pl
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych oraz umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Informacje:

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Ks. prof. UO Jerzy Kostorz, tel. 664-477-422

Korespondencja:

Adres do wysłania protokołu i testów z etapu szkolnego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalne w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
(z dopiskiem „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie”)

REALIZACJA GRANTU „OLIMPIADA WIEDZY I WARTOŚCI W SPORCIE. MOTYWACYJNA ROLA SPORTU W EDUKACJI, WYCHOWANIU I W ŻYCIU. OD TEORII DO PRAKTYKI” JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI