Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

otk 09 03 2022 6W środę, 9 marca 2022 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, odbył się diecezjalny etap XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej Płock 2022 „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Spotkanie rozpoczął dyrektor Wydziału Katechetycznego, ks. Jerzy Kostorz, który przypomniał młodym, że w tych dniach oblicza miłosierdzia widoczne są przede wszędzie tam, gdzie wyciągamy pomocną dłoń do tych, którzy w naszym kraju chronią się przed okrucieństwem wojny toczącej się w Ukrainie.

W etapie diecezjalnym Olimpiady udział wzięło 32 uczniów szkół ponadpodstawowych diecezji opolskiej, którzy w listopadzie pomyślnie przeszli eliminacje szkolne.

etap szkolny otk 2021W dniu 17 listopada 2021 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Teologii Katolickiej Płock 2022. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: "Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła".

Z 19 zgłoszonych szkół ponadpodstawowych z całej diecezji, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 44 uczniów – zobacz listę. pdf icon

Wszystkim, którzy uczestniczyli w etapie szkolnym olimpiady składamy podziękowania za udział, natomiast uczniom, którzy zdobyli liczbę punktów promującą ich do etapu rejonowego składamy serdeczne gratulacje!
Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy konkursu odbędzie się 9 marca 2022 r. o godz. 11.00 na Wydziale Teologicznym UO w Opolu (ul. Drzymały1).

konkurs otk plock 2021Diecezja Płocka wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2021/2022. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: "Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła". Jej adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.