Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

artystyczny 2022

W dniu 24 lutego 2022 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2022, który nawiązywał do jubileuszu 50-lecia istnienia Diecezji Opolskiej i odbywał się pod hasłem „Bliżej Boga, bliżej człowieka”. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 227 prac, w tym 221 prac plastycznych oraz 6 fotografii.
Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Michał Krawczyk (wykładowca w Katedrze Sztuk Pięknych UO), mgr Agnieszka Węsiora (pracownik Kurii) oraz Katarzyna Wójcik (pracownik Kurii), oceniła prace w następujących kategoriach:
1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, szkoła specjalna,
2.    fotografia: szkoła ponadpodstawowa.
Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu wykazali się dużą pomysłowością i podeszli do tematu bardzo różnorodnie. Większość prac cechował duży wkład pracy własnej. Po długich obradach Komisja przyznała 15 nagród i 21 wyróżnień w kategorii „techniki malarskie” oraz 3 nagrody i 1 wyróżnienie w kategorii „fotografia”. Biorąc pod uwagę technikę zastosowaną do wykonania pracy plastycznej Komisja zdecydowała, by przyznać dodatkowo 6 wyróżnień specjalnych. Ponadto, zważywszy na specyfikę pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, dokonując oceny prac w kategorii „szkoły specjalne”, Komisja Diecezjalna uwzględniła prace wykonane zespołowo.
Zob. listę laureatów pdf icon

Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2022 składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w wykonanie prac i życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. W sposób szczególny gratulujemy tegorocznym Laureatom – uczniom nagrodzonym i wyróżnionym. Co do sposobu wręczenia dyplomów, nagród i podziękowań powiadomimy w oddzielnym komunikacie, który pojawi się na stronie Wydziału Katechetycznego pod koniec kwietnia 2022, ponadto do Katechetów-Opiekunów zostaną wysłane stosowne maile zawierające informacje dotyczące gali.

Listy uczniów biorących udział w finale Diecezjalnego Konkursu Artystycznego:
- szkoły podstawowe kl. I-IV pdf icon


- szkoły podstawowe kl. V-VIII pdf icon


- szkoły ponadpodstawowe pdf icon


- szkoły specjalne pdf icon