Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

artystyczny 2022

W dniu 23 lutego 2024 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2024, który odbywał się pod hasłem „W drodze do świętości – ulubiony patron”.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 356 prac plastycznych. Spośród nich Komisja dokonała wyboru 27 prac, których autorzy zostali laureatami tegorocznej edycji. Zasadnicze kryteria, jakimi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu podeszli do tematu bardzo różnorodnie. Na pochwałę zasługuje duży wkład pracy własnej, który cechował większość nadesłanych prac. Po długich obradach Komisja przyznała 12 nagród i 12 wyróżnień. Ponadto, biorąc pod uwagę zastosowaną technikę, jury przyznało również 3 wyróżnienia specjalne.

Zob. listę laureatów - pdf icon
Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2024 składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w wykonanie prac i życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. W sposób szczególny gratulujemy tegorocznym Laureatom – uczniom nagrodzonym i wyróżnionym. Co do sposobu wręczenia dyplomów, nagród i podziękowań powiadomimy w oddzielnym komunikacie, który pojawi się na stronie Wydziału Katechetycznego pod koniec kwietnia 2024 ponadto do Katechetów-Opiekunów zostaną wysłane stosowne maile zawierające informacje dotyczące gali rozdania nagród. 

Listy uczniów biorących udział w finale Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2024:

- szkoły podstawowe kl. I-IV - pdf icon
- szkoły podstawowe kl. V-VIII - pdf icon
- szkoły ponadpodstawowe - pdf icon
- szkoły specjalne - pdf icon

Zachęcamy do zobaczenia filmiku z pracami nagrodzonych Uczniów - https://youtu.be/FGXaP6Ep1bE?si=EVut7ST-OHW6F7wS