Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

dzien katechety 2021 09 16

Problematyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS – Featal Alcohole Syndrome) jest obecna w polskiej literaturze przedmiotu od kilku lat, niemniej jednak badania nad samym zjawiskiem prowadzone są sporadycznie. Stosunkowo niska jest znajomość zagrożeń, jakie niesie dla dziecka fakt spożywania alkoholu przez kobietę będącą w ciąży.
Warto w tym miejscu zadać sobie pytania: jak przezwyciężać i ograniczać skutki negatywnego oddziaływania alkoholu na płód?, jak zabezpieczać dzieci przed niebezpieczeństwami związanymi z prenatalną ekspozycją na alkohol?, jak pracować z dzieckiem z FAS?. W związku z powyższym konieczne są działania, które przybliżą tematykę spożywania alkoholu kobietom, które planują macierzyństwo, posiadają dzieci lub aktualnie są w ciąży. W dobie szerokiego dostępu do Internetu, telewizji oraz prasy wymiana informacji jest bardzo prosta, ważne jednak aby dostarczać wiadomości sprawdzone, rzetelne i oparte na faktach.
Wychodząc naprzeciw postulatom dostarczania konkretnej wiedzy młodzieży i dorosłym, opracowano niniejsze materiały pod okiem Pani dr Emilii Lichtenberg-Kokoszka.

Filmy są dostępne bezpłatnie on-line:

• Serię: FAS. Można inaczej (2-5 minut. Pokazują, że nie zawsze musi być alkohol, że można inaczej. Nagrania studentów)

1. FAS Można inaczej Baby show er: https://www.youtube.com/watch?v=ZcxDS_pxrLY
2. FAS Można inaczej Bar: https://www.youtube.com/watch?v=w7qhkOQEuts
3. FAS Można inaczej Monopolowy: https://www.youtube.com/watch?v=LTMZoTrcoUk
4. FAS Można inaczej Park: https://www.youtube.com/watch?v=rnGfxXjAgoI
5. FAS Można inaczej Rocznica: https://www.youtube.com/watch?v=eDW2F1mDgF4
6. Barwy życia dziecka bez FAS: https://www.youtube.com/watch?v=pJykSs1yvZY


• Filmy edukacyjne

1. FAS Objawy FAS (10 minut, "film fabulo-animowany" nagrany przez studentów): https://www.youtube.com/watch?v=mmtBw1vXowI
2. Fas Sztuka Czy widzisz różnice (kilka minut. Rozpoznawanie twarzy z FAS): https://www.youtube.com/watch?v=G3PRblWA604
3. Świat bez FASD. Płodowy Zespół Alkoholowy problem wciąż aktualny (33 minuty. Wystąpienie na konferencji. podjęto 4 tematy: 1. Płodowy Zespół Alkoholowy, 2. Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych, 3. Mity na temat spożywania alkoholu, 4. Poziom wiedzy społeczeństwa na temat FAS): https://www.youtube.com/watch?v=xGBBRfL9VBQ


• Filmy edukacyjno-dydaktyczne

1. Ja i alkohol Nastolatki i alkohol (35 min. Dla młodzieży. O wpływie alkoholu na zdrowie i atrakcyjność seksualną i prokreacyjną oraz zdrowie przyszłego potomstwa. Te wykłady uzyskały badrzo duże uznanie zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli): https://www.youtube.com/watch?v=UuDAIRbPTyY
2. Płodowy Zespół Alkoholowy (40 min. Dla młodzieży. O tym, czym jest FAS, jakie są jego przyczyny i całożyciowe konsekwencje): https://www.youtube.com/watch?v=NxjjA-GlpBE
3. Specyfika funkcjonowania dziecka z FASD. Wykład dla nauczycieli i rodziców (68 min. Do wykorzystania np. na szkoleniach nauczycieli czy radach pedagogicznych): https://www.youtube.com/watch?v=g1xETU3ayr0
4.  Przykłady konkretnej pomocy dla dziecka z FASD. Wykład dla nauczycieli i rodziców (41 min. Do wykorzystania np. na szkoleniach nauczycieli czy radach pedagogicznych): https://www.youtube.com/watch?v=WLFATbF9ldY