Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

kuba blaszczykowskiZ  pozoru  nie  mające  nic  wspólnego  ze  sobą,  słowa  „wiara”  i  „sport”,  stanowią  już  od  wieków  bardzo  bliski  związek. Sport pozwala na tworzenie przez  człowieka  lepszego  świata,  kształtowanie  relacji  ludzkich  oraz  własne doskonalenie,  a  co  najważniejsze  stać  się  może  drogą  do  osiągnięcia  przez człowieka jedności z Bogiem. Papież Franciszek powiedział kiedyś: „Uprawianie sportu pobudza do zdrowego przezwyciężania samego siebie i własnych egoizmów,  kształtuje  ducha  poświęcenia  i  sprzyja  lojalności  w  relacjach  międzyludzkich, przyjaźni i poszanowaniu reguł".

Zachęcamy do wykorzystania konspektu lekcji oraz prezentacji multimedialnej dotyczącej wartości w sporcie z wykorzysaniem znanych sportowców.

1. Agata Mróz

Pobierz konspekt lekcji pdf icon

Pobierz prezentację mutlimedialną ppt icon

2. Jakub Błaszczykowski

Pobierz konspekt lekcji pdf icon

Pobierz prezentację mutlimedialną ppt icon

 

3. Kamila Skolimowska

Pobierz konspekt lekcji pdf icon

Pobierz prezentację mutlimedialną ppt icon

 

4. Kamil Stoch

Pobierz konspekt lekcji pdf icon

Pobierz prezentację mutlimedialną ppt icon

 

5. Sławomir Szmal

Pobierz konspekt lekcji pdf icon

Pobierz prezentację mutlimedialną ppt icon

 

6. Piotr Wyszomirski

Pobierz konspekt lekcji pdf icon

Pobierz prezentację mutlimedialną ppt icon