Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Mk 4, 26-34)

Jezus mówił do tłumów: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

DOBRE SŁOWO

Wiara

DZIELENIE

Ewangeliczna przypowieść o ziarnku gorczycy zachęca do refleksji nad rzeczywistością królestwa Bożego w naszym życiu, tym bardziej, że w obecnych czasach coraz częściej próbuje się podważać istnienie królestwa Bożego na ziemi. Wielu ludzi, w tym niestety także chrześcijan, uważa, że można być uczniem Chrystusa bez Kościoła; że prawdy wiary nie są dziś do przyjęcia; normy moralne, dekalog, prawdy ewangeliczne… – to przeżytek. Królestwo Boże zależy od wiary!!! Kto ją ma, ten je buduje w sobie i wokół siebie. W tym budowaniu ważne jest odważne i konsekwentne głoszenie Dobrej Nowiny, osobisty przykład oraz życie przeniknięte ewangelicznymi wyborami. Często w naszym życiu zabiegamy o wiele, a przez to tracimy z oczu to, co najważniejsze – dar królestwa Bożego. Ono już jest wśród nas. Być może dziś jest jeszcze w nas maleńkie – jak ziarnko gorczycy, możemy je łatwo przeoczyć. Jeżeli jednak o nie zadbamy, to dzięki łasce Bożej wzrośnie, rozwinie się, w końcu zaowocuje na całą wieczność. Pan Bóg powołał nas do wielkich rzeczy, nie wystarczy więc wiara mała, byle jaka. Potrzeba wielkiej wiary, głębokiej, świadomej, dynamicznej, pełnej życia. Tylko taka wiara, jak wielkie drzewo, może być pomocą i schronieniem dla słabych, zalęknionych i tych, którym wiary brakuje. Może już czas zajrzeć do własnego serca i przyjrzeć się mieszkającej w nim wierze i temu wszystkiemu, co je wypełnia. Nigdy nie jest za późno, by wstąpić na drogę autentycznej wiary i zdecydowanie podążać za Jezusem Chrystusem.   

MODLITWA

Panie Jezu, przymnóż nam wiary i naucz nas należycie pracować dla Królestwa Bożego, aby na końcu czasów pojawił się kłos pełen dobrego ziarna, a Siewca zebrał swoje żniwo.

AUTOR

Magdalena Kwiatkowska | Kościeliska